This page in English

Ida Schoultz

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303209

Rum: C1104

Ida Schoultz

Om Ida Schoultz

Ida Schoultz disputerade 2009 vid Linköpings universitet med avhandlingen ”Bacterial-epihelial interactions in Crohn's disease”, efter avslutade doktorandstudier och en post doc vistelse vid University of Calgary (2010-2012) påbörjade Ida sin forskarbana vid Örebro Universitet där hon deltar i ett program för framtida forskningsledare. Sedan 2019 är Ida Docent vid institutionen för Medicinska vetenskaper där hon leder forskargruppen ”The Ageing Gut – in health and inflammation”.

Idas projekt syftar till att kartlägga mekanismerna bakom åldersrelaterade mag-och tarmproblem men också förstå orsakerna bakom varför inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) nu debuterar allt senare i livet. Genom att förstå vilka mekanismer som ligger till grund för utvecklingen av mag-och tarmbesvär och IBD hos äldre läggs också viktiga pusselbitar för att förstå hur magen åldras i ett hälsosamt tillstånd och hur maghälsa kan främjas bland äldre personer. Ida har en expertis inom experimentella metoder för studier av mag-och tarmbarriären, särskilt Ussing-kammar tekniken, som gör det möjligt att studera hur olika ämnen men också bakterier passerar över tarmens slemhinna och påverkar tarmens barriärfunktion.

Vid Institutionen för Medicinska vetenskaper är Ida enhetschef, men är också engagerad i undervisning och arbetar med pedagogiska frågor på läkarprogrammet. Ida ger också populärvetenskapliga föreläsningar regelbundet och tidigare i höstas gästade hon också Malou efter tio för att berätta mer om hur immunförsvaret förändras när vi blir äldre. Du kan följa Ida på sociala medier @magperspektiv.

På denna länk kan du se en kortare föreläsning från UR samtiden där Ida berättar mer om sin forskning och hur magen förändras när vi blir äldre.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Fart, F. , Salihovic, S. , McGlinchey, A. J. , Gareau, M. G. , Oresic, M. , Halfvarson, J. , Hyötyläinen, T. & Schoultz, I. (2021). Perfluoroalkyl substances are increased in patients with late-onset ulcerative colitis and induce intestinal barrier defects ex vivo in murine intestinal tissue. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 56 (11), 1286-1295.
Fart, F. , Rajan, S. K. , Wall, R. , Rangel, I. , Ganda Mall, J. P. , Tingö, L. , Brummer, R. J. , Repsilber, D. & et al. (2020). Differences in Gut Microbiome Composition between Senior Orienteering Athletes and Community-Dwelling Older Adults. Nutrients, 12 (9).
Ganda Mall, J. P. , Fart, F. , Sabet, J. A. , Lindqvist, C. M. , Nestestog, R. , Hegge, F. T. , Keita, Å. V. , Brummer, R. J. & et al. (2020). Effects of Dietary Fibres on Acute Indomethacin-Induced Intestinal Hyperpermeability in the Elderly: A Randomised Placebo Controlled Parallel Clinical Trial. Nutrients, 12 (7).
Halfvarson, J. , Lundström, M. L. , Lampinen, M. , Schoultz, I. , Bodin, L. & Carlson, M. (2020). Genetic and shared environmental risk factors do not lead to eosinophil activation in healthy twins of IBD patients. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 55 (10), 1163-1170.
Fart, F. , Salihovic, S. , McGlinchey, A. J. , Oresic, M. , Halfvarson, J. , Hyötyläinen, T. & Schoultz, I. (2020). Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are significantly increased in patients with late-onset of ulcerative colitis. Journal of Crohn's & Colitis, 14 (Suppl. 1), S138-S139.
Salihovic, S. , Dickens, A. M. , Schoultz, I. , Fart, F. , Sinisalu, L. , Lindeman, T. , Halfvarson, J. , Oresic, M. & et al. (2020). Simultaneous determination of perfluoroalkyl substances and bile acids in human serum using ultra-high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 412 (10), 2251-2259.
Shrestha, S. , Olén, O. , Eriksson, C. , Everhov, Å. H. , Myrelid, P. , Visuri, I. , Ludvigsson, J. F. , Schoultz, I. & et al. (2020). The use of ICD codes to identify IBD subtypes and phenotypes of the Montreal classification in the Swedish National Patient Register. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 55 (4), 430-435.
Ganda Mall, J. , Östlund-Lagerström, L. , Lindqvist, C. M. , Algilani, S. , Rasoal, D. , Repsilber, D. , Brummer, R. J. , V. Keita, Å. & et al. (2018). Are self-reported gastrointestinal symptoms among older adults associated with increased intestinal permeability and psychological distress?. BMC Geriatrics, 18 (1).
Ganda Mall, J. P. , Löfvendahl, L. , Lindqvist, C. M. , Brummer, R. J. , Keita, Å. V. & Schoultz, I. (2018). Differential effects of dietary fibres on colonic barrier function in elderly individuals with gastrointestinal symptoms. Scientific Reports, 8 (1).
Keita, Å. V. , Lindqvist, C. M. , Öst, Å. , Magana, C. D. L. , Schoultz, I. & Halfvarson, J. (2018). Gut barrier dysfunction: a primary defect in twins with Crohn's disease predominantly caused by genetic predisposition. Journal of Crohn's & Colitis, 12 (10), 1200-1209.
Keita, A. V. , Lindqvist, C. M. , Ost, A. , Magana, C. D. L. , Schoultz, I. & Halfvarson, J. (2018). Gut barrier dysfunction: a primary defect in twins with Crohn's disease predominantly caused by genetic predisposition. Journal of Crohn's & Colitis, 12 (Suppl. 1), S1-S1.
Yakymenko, O. , Schoultz, I. , Gullberg, E. , Ström, M. , Almer, S. , Wallon, C. , Wang, A. , Keita, Å. V. & et al. (2018). Infliximab restores colonic barrier to adherent-invasive E. coli in Crohn's disease via effects on epithelial lipid rafts. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 53 (6), 677-684.
Ganda Mall, J. , Casado-Bedmar, M. , Winberg, M. E. , Brummer, R. J. , Schoultz, I. & Keita, Å. V. (2017). A β-Glucan-Based Dietary Fiber Reduces Mast Cell-Induced Hyperpermeability in Ileum From Patients With Crohn's Disease and Control Subjects. Inflammatory Bowel Diseases, 24 (1), 166-178.
Algilani, S. , Östlund-Lagerström, L. , Schoultz, I. , Brummer, R. J. & Kihlgren, A. (2016). Increasing the qualitative understanding of optimal functionality in older adults: a focus group based study. BMC Geriatrics, 16 (1).
Östlund-Lagerström, L. , Kihlgren, A. , Repsilber, D. , Björkstén, B. , Brummer, R. J. & Schoultz, I. (2016). Probiotic administration among free-living older adults: a double blinded, randomized, placebo-controlled clinical trial. Nutrition Journal, 15.
Östlund-Lagerström, L. , Blomberg, K. , Algilani, S. , Schoultz, M. , Kihlgren, A. , Brummer, R. J. & Schoultz, I. (2015). Senior orienteering athletes as a model of healthy aging: a mixed-method approach. BMC Geriatrics, 15.
Wang, A. , Keita, Å. V. , Phan, V. , McKay, C. M. , Schoultz, I. , Lee, J. , Murphy, M. P. , Fernando, M. & et al. (2014). Targeting mitochondria-derived reactive oxygen species to reduce epithelial barrier dysfunction and colitis. American Journal of Pathology, 184 (9), 2516-2527.
Schoultz, I. , McKay, C. M. , Graepel, R. , Phan, V. C. , Wang, A. , Söderholm, J. & McKay, D. M. (2012). Indomethacin-induced translocation of bacteria across enteric epithelia is reactive oxygen species-dependent and reduced by vitamin C. American Journal of Physiology - Gastrointestinal and Liver Physiology, 303 (5), G536-G545.
Zurek, B. , Schoultz, I. , Neerincx, A. , Napolitano, L. M. , Birkner, K. , Bennek, E. , Sellge, G. , Lerm, M. & et al. (2012). TRIM27 negatively regulates NOD2 by ubiquitination and proteasomal degradation. PLOS ONE, 7 (7).
Schoultz, I. , Verma, D. , Halfvarson, J. , Törkvist, L. , Fredrikson, M. , Sjöqvist, U. , Lördal, M. , Tysk, C. & et al. (2009). Combined polymorphisms in genes encoding the inflammasome components NALP3 and CARD8 confer susceptibility to Crohn's disease in Swedish men. American Journal of Gastroenterology, 104 (5), 1180-1188.
Schoultz, I. , Verma, D. , Törkvist, L. , Halfvarson, J. , Lerm, M. , Söderkvist, P. & Söderholm, J. D. (2008). M2080 Compound Polymorphisms in CARD8 and CIAS1 Predispose to Crohn's Disease in a Swedish Cohort. Gastroenterology, 134 (4), A464-A465.
Ragnarsson, E. G. E. , Schoultz, I. , Gullberg, E. , Carlsson, A. H. , Tafazoli, F. , Lerm, M. , Magnusson, K. , Söderholm, J. D. & et al. (2008). Yersinia pseudotuberculosis induces transcytosis of nanoparticles across human intestinal villus epithelium via invasin-dependent macropinocytosis. Laboratory Investigation, 88 (11), 1215-26.
Seibert, V. , Prohl, C. , Schoultz, I. , Rhee, E. , Lopez, R. , Abderazzaq, K. , Zhou, C. & Wolf, D. A. (2002). Combinatorial diversity of fission yeast SCF ubiquitin ligases by homo- and heterooligomeric assemblies of the F-box proteins Pop1p and Pop2p. BMC biochemistry, 3, 1-15.

Artiklar, forskningsöversikter

Algilani, S. , Östlund-Lagerström, L. , Kihlgren, A. , Blomberg, K. , Brummer, R. J. & Schoultz, I. (2014). Exploring the concept of optimal functionality in old age. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 7, 69-79.
Schoultz, I. , Söderholm, J. D. & McKay, D. M. (2011). Is metabolic stress a common denominator in inflammatory bowel disease?. Inflammatory Bowel Diseases, 17 (9), 2008-18.

Manuskript

Ganda Mall, J. , Löfvendahl, L. , Brummer, R. J. , Keita, Å. V. & Schoultz, I. Differential effects of dietary fibres on colonic barrier function in elderly individuals with gastrointestinal symptoms.
Ganda Mall, J. , Fart, F. , Sabet, J. , Lindqvist, C. , Keita, Å. V. , Brummer, R. J. & Schoultz, I. Effects of dietary fibres on indomethacin-induced intestinal permeability in elderly : A randomised placebo controlled parallel clinical trial.
Rajan, S. K. , Lindqvist, C. M. , Sihlbom, C. , Olsson, B. , Brummer, R. J. , Schoultz, I. & Repsilber, D. Functional proteomics profiles in faecal sample microbiomes : Validating NGS-based predictions with LC-MS proteomics.
Östlund-Lagerström, L. , Ganda Mall, J. , Algilani, S. , Rasoal, D. , Brummer, R. J. & Schoultz, I. Low levels of inflammation and oxidative stress in senior orienteering athletes.
Algilani, S. , Östlund-Lagerström, L. , Kihlgren, A. , Schoultz, I. & Schröder, A. Mental health as a prerequisite for functioning as optimally as possible in old age : a phenomenological approach.
Östlund-Lagerström, L. , Kihlgren, A. , Repsilber, D. , Björkstén, B. , Brummer, R. J. & Schoultz, I. Probiotic administration among free-living older adults : a double blinded, randomised, placebo-controlled clinical trial.