This page in English

Forskningsprojekt

Serenity in old age

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Annica Kihlgren

Forskningsämne

Projektet startade i ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad och Örebro universitet med syfte att få en djupare förståelse för hur den äldre personen kan stödjas för att uppnå sinnesro i sin vardag. En första avhandling visar på vikten av att personen erhåller ett emotionellt stöd för att uppleva sinnesro i sin vardag och sjuksköterskor kan ha svårt att identifiera detta behov. Detta kan leda till att det emotionella stödet och känslan av sinnesro uteblir med risk för ytterligare ohälsa. Arbetet fortsätter nu för att söka en fördjupad förståelse över betydelsen av sinnesro för psykisk välmående under ålderdomen. En begreppsanalys har genomförts och framtagandet av en skattningsskala för att mäta sinnesro ur ett europeiskt perspektiv kommer att genomföras. Olika interventionsstudier planeras där den nyframtagna skalan kommer att användas för utvärdering i kombination med olika biomarkörer. Resultaten kommer att implementeras inom kommunal vård i fyra länder genom aktionsforskning. Underliggande faktorer som maghälsans betydelse, exponeringar och förhållanden tidigt i livet samt tekniska lösningar kommer att studeras i ett brett tvärvetenskapligt perspektiv. Studierna planeras i samarbete mellan University of Eastend London, England; Buskerud and Vestfold University College,Norway; Escola d'Infermeria, Universitat Autònoma, Barcelona, Spanien och Örebro University, Sverige. Vi kommer vidare att evaluera våra resultat i samarbete med Danish Technological Institute (DTI), Denmark and Queen Margret University (QMU), Scotland.

Finansiärer

  • Högskolan i Halmstad
  • Örebro universitet

Samarbetspartners

  • B Campillo, Escola d'Infermeria, Universitat Autònoma, Barcelona
  • Elvira Hernandez, Escola d'Infermeria, Universitat Autònoma, Barcelona
  • Ingela Ernestam, Örebro Science Parc
  • Kirsti Skovdahl, Högskolen i Buskerud, Drammen
  • Kristina Ziegert, Högskolan Halmstad
  • Margaretha Norell, Högskolan Halmstad
  • Mercedes Abades Porcel, Escola d'Infermeria, Universitat Autònoma, Barcelona
  • Siren Eriksen Kouwenhoven, Buskerud och Vesfold