This page in English

Ingrid Witte

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: P2145

Ingrid Witte

Om Ingrid Witte

Ingrid Witte är socionom med en magisterexamen i handikappvetenskap. Sedan oktober 2019 är hon doktorand i handikappvetenskap på Institutionen för hälsovetenskaper. Avhandlingsarbetet syftar till att undersöka om det finns skillnader som beror på deltagarnas könstillhörighet i den arbetslivisinriktade rehabiliteringsmetoden Supported employment. 

Ingrid Witte undervisar också på arbetsterapeutprogrammet och på audionomprogrammet.