This page in English

Jan-Magnus Enelo

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303780

Rum: F3259

Jan-Magnus Enelo

Forskningsämne

Om Jan-Magnus Enelo

Undervisningsområden

Sociologisk teori, kultursociologi, kroppssociologi, socialpsykologi, politisk sociologi, kvantitativ metod, samt handledning av c-uppsatser

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Enelo, J. (2012). Conservative Distinctions: Moral and Cultural Conservatism. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab (4), 35-42.

Doktorsavhandlingar

Enelo, J. (2012). Klass, åsikt och partisympati: det svenska konsumtionsfältet för politiska åsikter. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Enelo, J. (2013). Folkbildning och Bourdieus kapitalformer. I: Bernt Gustavsson, Matilda Wiklund, Nyttan med folklig bildning: en studie av kapitalformer i folkbildande verksamhet (ss. 62-80). Lund: Nordic Academic Press.
Enelo, J. & Jonsson, B. (2013). Folkbildning och hälsokapital. I: Bernt Gustavsson, Matilda Wiklund, Nyttan med folklig bildning: en studie av kapitalformer i folkbildande verksamhet (ss. 234-248). Lund: Nordic Academic Press.
Enelo Jansson, J. (2010). An active space: structures within activist groups visiting three social forums. I: Jan-Magnus Enelo Jansson , Katarzyna Jezierska, Bernt Gustavsson, Altering Politics: Democracy from the Legal, Educational and Social Perspectives (ss. 101-105). Örebro: Örebro University.
Enelo Jansson, J. , Jezierska, K. & Gustavsson, B. (2010). Introduction. I: Enelo Jansson, Jezierska & Gustavsson, Altering Politics: Democraxy from the Legal, Educational and Social Perspectives (ss. 9-14). Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Enelo, J. (2012). Ett rum politiserat. Konferensbidrag vid Sociologidagarna, Sveriges sociologförbund, Stockholm, Sweden, March 15-17, 2012.
Enelo-Jansson, J. (2010). Stances and activism. Konferensbidrag vid International conference on democracy, human rights and social justice in a new global dispensation: challenges and transformations, Pretoria, South Africa, Februari 1-3, 2010.
Enelo, J. (2009). Den politiska åsiktsproduktionens sociala och ekonomiska villkor. Konferensbidrag vid Makt och motstånd i dagens välfärdsstater, Sveriges Sociologförbunds årskonferens, Uppsala 5-6 mars 2009.

Rapporter

Baianstovu, R. Í. , Strid, S. , Särnstedt Gramnaes, E. , Cinthio, H. & Enelo, J. (2019). Heder och samhälle: Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar. Örebro: Örebro University Press (Working Papers and Reports Social work 17).

Samlingsverk (redaktör)

Enelo-Jansson, J. (ed.) , Jezierska, K. (ed.) & Gustavsson, B. (ed.) (2010). Altering politics: democracy from the legal, educational and social perspectives (1ed.). Örebro: Örebro universitet.