This page in English

Jan-Magnus Enelo

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303780

Rum: F3259

Jan-Magnus Enelo
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Jan-Magnus Enelo

Jan-Magnus Enelo är lektor i sociologi och verksam som forskare med inriktning mot klass, politisk sociologi, och hur kultur påverkar såväl värderingar som handlingar, bland annat gällande hederskultur.

Forskning

Jan-Magnus Enelos forskning rör hur sociala och ekonomiska förhållanden påverkar grundläggande värderingar och dispositioner, hur dessa påverkar såväl handlingar, som politiska åsikter och vilket politiskt parti individer tenderar att sympatisera med.

Jan-Magnus Enelo forskar även om hedersrelaterat våld och förtryck, med intresse för hur hederskultur uppstår, kommer till uttryck, förändras och bevaras.

Undervisning

Jan-Magnus Enelo undervisar främst i sociologisk teori samt kvantitativ metod, och har förutom sociologi även undervisat i socialt arbete och medie- och kommunikationsvetenskap

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Enelo, J. (2012). Conservative Distinctions: Moral and Cultural Conservatism. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab (4), 35-42.

Doktorsavhandlingar

Enelo, J. (2012). Klass, åsikt och partisympati: det svenska konsumtionsfältet för politiska åsikter. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Enelo, J. (2013). Folkbildning och Bourdieus kapitalformer. I: Bernt Gustavsson, Matilda Wiklund, Nyttan med folklig bildning: en studie av kapitalformer i folkbildande verksamhet (ss. 62-80). Lund: Nordic Academic Press.
Enelo, J. & Jonsson, B. (2013). Folkbildning och hälsokapital. I: Bernt Gustavsson, Matilda Wiklund, Nyttan med folklig bildning: en studie av kapitalformer i folkbildande verksamhet (ss. 234-248). Lund: Nordic Academic Press.
Enelo Jansson, J. (2010). An active space: structures within activist groups visiting three social forums. I: Jan-Magnus Enelo Jansson , Katarzyna Jezierska, Bernt Gustavsson, Altering Politics: Democracy from the Legal, Educational and Social Perspectives (ss. 101-105). Örebro: Örebro University.
Enelo Jansson, J. , Jezierska, K. & Gustavsson, B. (2010). Introduction. I: Enelo Jansson, Jezierska & Gustavsson, Altering Politics: Democraxy from the Legal, Educational and Social Perspectives (ss. 9-14). Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Enelo, J. (2012). Ett rum politiserat. Konferensbidrag vid Sociologidagarna, Sveriges sociologförbund, Stockholm, Sweden, March 15-17, 2012.
Enelo-Jansson, J. (2010). Stances and activism. Konferensbidrag vid International conference on democracy, human rights and social justice in a new global dispensation: challenges and transformations, Pretoria, South Africa, Februari 1-3, 2010.
Enelo, J. (2009). Den politiska åsiktsproduktionens sociala och ekonomiska villkor. Konferensbidrag vid Makt och motstånd i dagens välfärdsstater, Sveriges Sociologförbunds årskonferens, Uppsala 5-6 mars 2009.

Rapporter

Baianstovu, R. Í. , Strid, S. , Särnstedt Gramnaes, E. , Cinthio, H. & Enelo, J. (2019). Heder och samhälle: Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar. Örebro: Örebro University Press (Working Papers and Reports Social work 17).

Samlingsverk (redaktör)

Enelo-Jansson, J. (ed.) , Jezierska, K. (ed.) & Gustavsson, B. (ed.) (2010). Altering politics: democracy from the legal, educational and social perspectives (1ed.). Örebro: Örebro universitet.