This page in English

Jan-Magnus Enelo

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303780

Rum: F3259

Jan-Magnus Enelo
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Jan-Magnus Enelo

Jan-Magnus Enelo är lektor i sociologi och verksam som forskare med inriktning mot klass, politisk sociologi, och hur kultur påverkar såväl värderingar som handlingar, bland annat gällande hederskultur.

Forskning

Jan-Magnus Enelos forskning rör hur sociala och ekonomiska förhållanden påverkar grundläggande värderingar och dispositioner, hur dessa påverkar såväl handlingar, som politiska åsikter och vilket politiskt parti individer tenderar att sympatisera med.

Jan-Magnus Enelo forskar även om hedersrelaterat våld och förtryck, med intresse för hur hederskultur uppstår, kommer till uttryck, förändras och bevaras.

Undervisning

Jan-Magnus Enelo undervisar främst i sociologisk teori samt kvantitativ metod, och har förutom sociologi även undervisat i socialt arbete och medie- och kommunikationsvetenskap

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)