This page in English

Forskningsprojekt

HVS: Heder, våld och samhälle. Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar (2017-2020)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Rúna Baianstovu

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I projektet undersöker ett tvärvetenskapligt forskarteam med juniora och seniora forskare hedersvåldets uttryck, omfattning och mekanismer från ett intersektionellt perspektiv. Materialet består främst av intervjuer (n=239) och enkäter (n=6002).

Studien har presenterats i rapporten "Heder och samhälle" (589 s.). Datamaterialet ger utrymme för fortsatt utveckling av åtskilliga teman, såväl empiriska som teoretiska. Samtliga forskare är involverade i det fortsatta arbetet med akademiskt granskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter, böcker och debattartiklar samt akademisk utbildning och kommunikation med centrala aktörer i samhället. 

Projektet har initierats av Stockholms, Göteborgs och Malmö stad och det är i dessa städer som studiens datainsamling har genomförts. Studien använder både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Läs mer: Heder och samhälle: Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar

Samarbetspartners

  • Emmie Särnstedt Gramnaes
  • Hanna Cinthio