This page in English

Forskargrupp

HeVoS: Heder, våld och samhälle

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Rúna Baianstovu

Forskningsämne

En målning föreställande en and.
HeVoS är en tvärvetenskaplig forskargrupp med rötterna i socialt arbete, sociologi och genusvetenskap. Forskargruppen bedriver forskning om hedersrelaterat våld och förtryck, med fokus på såväl uttryck och omfattning, som mönster och mekanismer, samt våldets och förtryckets konsekvenser för individer, familjer och samhällen, i framförallt Sverige och Norden.

Heder, hedersrelaterat våld och förtryck analyseras i sociala, politiska, kulturella, ekonomiska, rumsliga och transnationella sammanhang och studeras bland annat i förhållande till
- makt, migration, nation, normer, kultur;
- social inkludering/exkludering, arbete och utbildning;
- kön/genus, etnicitet, religion, sexualitet, sexuella uttryck, ålder, socioekonomi och geografisk hemvist, samt relationen/sambandet dem emellan;
- feminism, rasism och stereotypisering.

Forskargruppens mål är att utveckla såväl samhällsrelevant och tillämpad kunskap som teoretisk fördjupning och utveckling på hedersvåldsområdet. Forskargruppen är aktiv i ett flertal multidisciplinära nationella, nordiska och europeiska nätverk och samarbeten.

Medverkande personer utanför Örebro universitet: Emmie Särnstedt-Gramnaes (RFSL Örebro); Hanna Cinthio (Malmö universitet); Hannana Siddiqui (SouthallBlack Sisters & Warwick University), Umme Imam (Angelou Centre).

Finansiärer: EU DAPHNE, MUCF, Örebro universitet, Stockholm stad, Malmö stad, Göteborg stad.