This page in English

Forskningsprojekt

Grön offentlig etik: kartläggning och teoretisering av hur tjänstemän hanterar värdekonflikter

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2021

Kontaktperson

Jan Olsson

Forskningsämne

Tjänstemän i offentlig verksamhet måste i allt högre grad hantera svåra värdekonflikter med stark koppling till hållbar utveckling och offentlig etik. Detta projekt utforskar och utvecklar teoretiska insikter om hur detta går till i tjänstemäns vardagliga arbete. Projektet 1) kartlägger tjänstemäns hantering av värdekonflikter och hur de motiverar och rättfärdigar dessa; 2) tar utgångspunkt i normativ teori om hållbar utveckling och offentlig etik för att kritiskt analysera vilka etiska positioner som tjänstemän omfattar respektive försummar; 3) utvecklar riktlinjer för hur grön offentlig etik kan tillämpas i praktiken, för att stärka tjänstemäns etiska medvetenhet i relation till hållbar utveckling. Projektet bidrar därmed till den värdepluralistiska debatten inom förvaltningsforskningen och till samhällsvetenskaplig forskning om hur hållbar utveckling kan förverkligas.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Formas