This page in English

Forskningsprojekt

Adaptiv målinriktad kommunikationsplanering för kollaborativ AI

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2027

Kontaktperson

Jennifer Renoux

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Vetenskapliga och samhälleliga aktörer är överens om att framtiden för AI och robotteknik ligger i att bygga samverkande AI-system. Kommunikation är en viktig förutsättning för sådant samarbete: framtida samverkande AI-system måste kommunicera effektivt med olika mänskliga användare och anpassa sig till deras färdigheter, preferenser och kunskaper. Detta projekt tar itu med problemet med adaptiv kommunikationsplanering genom att utveckla ett nytt ramverk som modellerar flera användare, komplett med en uppsättning algoritmer för att skapa kommunikationsstrategier anpassade till varje användare. Det kommer att leda till ett allmänt ramverk som kan implementeras i alla AI-system och driva forskningsfronten inom kollaborativ AI framåt.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)