This page in English

Forskningsprojekt

HumanE AI Network

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2024

Kontaktperson

Alessandro Saffiotti

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det EU-finansierade HumanE-AI-Net-projektet sammanför ledande europeiska forskningscentra, universitet och industriföretag till ett nätverk av spetsforskningscentra. Ledande globala laboratorier för artificiell intelligens (AI) kommer att samarbeta med nyckelspelare inom områden som människa-datorinteraktion, kognitiv, social och komplexitetsvetenskap. Projektet ser fram emot att driva ut forskare från sitt snävt fokuserade område och koppla dem till människor som utforskar AI i en mycket bredare skala. Utmaningen är att utveckla robusta, pålitliga AI-system som kan "förstå" människor, anpassa sig till komplexa verkliga miljöer och interagera på lämpligt sätt i komplexa sociala miljöer. HumanE-AI-Net kommer att lägga grunden för att utforma principerna för en ny vetenskap som kommer att göra AI baserad på europeiska värderingar och närmare européerna.

Forskargrupper

Finansiärer

  • EU Horizon 2020