This page in English

Forskningsprojekt

Bringing AI Planning to the European AI On-Demand Platform (AIPlan4EU)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2023

Kontaktperson

Alessandro Saffiotti

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Automatiserad planering är en beslutsfattande teknik för att bestämma hur och när man ska agera för att uppnå ett önskat mål. Planering har många applikationsområden som kräver automatiserade och optimala beslut, såsom robotik eller logistik. Trots att det är en mogen teknik, hindrar flera hinder att den används: det är svårt för utövare att identifiera rätt teknik, det finns inga gemensamma industriella standarder och planeringsexpertis är svår att skaffa. Det EU-finansierade projektet AIPlan4EU är ett program för att göra automatiserad planering tillgänglig för innovatörer och proffs i hela Europa. Projektet omfattar flera användningsfall inom olika domäner och kommer att skapa ett ramverk för automatiserad planering integrerat i den europeiska AI On-Demand-plattformen (AI4EU) för att passa användarnas krav över hela Europa.

Forskargrupper

Finansiärer

  • EU Horizon Europe