This page in English

Forskningsprojekt

MoveCare (Multiple-actOrs Virtual Empathic CARgiver for the Elder)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Amy Loutfi

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

MoveCare utvecklar och fälttestar en innovativ, distribuerad plattform som integrerar en existerande robot, omgivningssensorer, en virtuell community och ett aktivitetscenter, för att erbjuda den äldre assistans, trygghetsskapande övervakning och aktiviteter i hemmet. Den äldre behöver inte bära någon specifik sensor eller förändra sitt beteende.

ORU fokuserar på utvecklingen av en virtuell vårdgivare och kontextigenkänning. MoveCare-systemet skapar sig en uppfattning av vad som händer i hemmet genom att applicera resonemangsmetoder på data från omgivningssensorer kombinerat med domänkunskap. Därmed kan MoveCare-systemet arbeta proaktivt och föreslå relevanta aktiviteter, samt påminna och erbjuda assistans utifrån behov.

Projektets webplats: http://www.movecare-project.eu/

Forskare

Finansiärer

  • EU Horizon 2020