This page in English

Forskningsprojekt

Min historiska ryggsäck

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2016

Kontaktperson

Henric Bagerius

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Min historiska ryggsäck är ett historiedidaktiskt forskningsprojekt som fokuserar på lärarutbildningen vid Örebro universitet. Projektet utgör en didaktisk strimma inom lärarutbildningen i historiska studier. Syftet är att bidra med ny kunskap om lärarstudenters och gymnasieelevers lärande i historia genom analyser av studenters och elevers historiska berättelser som de gestaltas i undervisningspraktiker på lärarutbildningen och i gymnasieundervisningen. Projektet fördjupar förståelse av gymnasieelevers historiemedvetande och historiesyn i samtiden.

Finansiärer

  • Örebro universitet