This page in English

Maria Jansson

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: bWFyaWEuamFuc3NvbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303764

Rum: F3251

Maria Jansson

Om Maria Jansson

Maria Jansson är docent i statsvetenskap och professor i genusvetenskap vid Örebro universitet.  Hennes forskning handlar om kvinnors villkor i samhället och hur politiken bidrar till att forma och förändra dessa villkor samt hur kvinnor själva genom politiska handlingar bidrar till förändring. Hon har också under lång tid intresserat sig för frågor om jämlikhet och lärande.

I ett nyligen avslutat RJ-finansierat projekt med titeln ”Kvinnor i svensk film” har hon tillsammans med kollegor från filmvetenskap och juridik studerat hur svensk filmpolitik, inklusive satsningarna på att göra filmbranschen mer jämställd, påverkar villkoren för kvinnor som arbetar i branschen och hur de själva har arbetat för att förändra sina villkor. Om du vill veta mer om de första resultaten från detta projekt, så hittar du en kort presentation i form av ett wifti talk (wifti = women in film and television international). I projektet gjordes också en kort film där kvinnor som arbetat i den svenska filmbranschen berättar om sina erfarenheter, som du kan se här.

Hon har tidigare bland annat studerat hur moderskap och arbete konstrueras i den svenska politiska kontexten och hur detta påverkar kvinnors liv och villkor. Vidare har hon studerat hur internationella organisationer, så som Världshälsoorganisationen (WHO) och UNICEF skapat normer för amning och hur det påverkar kvinnors liv. Hon har också undersökt FNs Säkerhetsråd och hur de konstruerar kön och könsrelationer inom ramen för säkerhetsresolutionerna om Kvinnor, fred och säkerhet (den första av dessa var resolution 1325) och i de säkerhetsresolutioner de utfärdat i relation till kampen mot HIV. De senare studierna anknyter till teoribildning om säkerhetisering och kriminalisering samt till feminist security studies.

Just nu leder hon det svenska teamet i projektet Digiscreens om identitet och demokrati på digitala film- och TV-plattformar i Europa, som studerar digital distribution och hur det påverkar innehåll och presentation på plattformarna, samt hur publiken förhandlar innehållet i fiktion med avseende på demokrativärden. Projektet finansieras av ERA-net satsningen Chanse, svensk finansiär Forte. Projektet är ett samarbete mellan Litauen, Norge, Spanien och Sverige.

Samtidigt arbetar Maria Jansson i ett VR-finansierat, deltagarorienterat projekt med titeln ”Vem kan man lita på” som syftar till att utveckla metoder för demokratiundervisning i gymnasieskolan. Hennes roll i projektet är att analysera deltagande observationer i klassrum och i elevers arbeten utifrån ett intersektionellt perspektiv. Tidigare har hon deltagit i olika projekt som undersöker kön/genus och lärande samt kvinnors villkor i akademin. I dessa projekt har hon bland annat använt så kallat minnesarbete.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt