This page in English

Maria Jansson

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303764

Rum: F3252

Maria Jansson

Om Maria Jansson

Maria Jansson är docent i statsvetenskap och professor i genusvetenskap vid Örebro universitet. 
Hennes forskning handlar om kvinnors villkor i samhället och hur politiken bidrar till att forma och förändra dessa villkor samt hur kvinnor själva genom politiska handlingar bidrar till förändring. Hon har studerat hur moderskap och arbete konstrueras i den svenska politiska kontexten och hur detta påverkar kvinnors liv och villkor. Vidare har hon studerat hur internationella organisationer, så som Världshälsoorganisationen (WHO) och UNICEF skapat normer för amning och hur det påverkar kvinnors liv. Hon har också undersökt FNs Säkerhetsråd och hur de konstruerar kön och könsrelationer inom ramen för säkerhetsresolutionerna om Kvinnor, fred och säkerhet (den första av dessa var resolution 1325) och i de säkerhetsresolutioner de utfärdat i relation till kampen mot HIV. De senare studierna anknyter till teoribildning om säkerhetisering och kriminalisering samt till feminist security studies.

Just nu leder hon ett RJ-finansierat forskningsprojekt ”Kvinnor i svensk film”, där hon tillsammans med kollegor från filmvetenskap och juridik studerar hur svensk filmpolitik, inklusive satsningarna på att göra filmbranschen mer jämställd, påverkar villkoren för kvinnor som arbetar i branschen och hur de själva har arbetat för att förändra sina villkor. Om du vill veta mer om de första resultaten från detta projekt, så hittar du en kort presentation i form av ett wifti talk (wifti = women in film and television international) här.

Under lång tid har hon också varit med i olika projekt som undersöker kön/genus och lärande samt kvinnors villkor i akademin. I dessa projekt har hon tillsammans med kollegor bland annat använt så kallat minnesarbete, en metod för att kollektivt ta fram kunskap som utvecklades av sociologen Frigga Haug. För närvarande deltar Maria Jansson i ett VR-finansierat, deltagarorienterat projekt med titeln ”Vem kan man lita på” som syftar till att utveckla metoder för demokratiundervisning i gymnasieskolan. Hennes roll i projektet är att analysera deltagande observationer i klassrum och i elevers arbeten utifrån ett intersektionellt perspektiv.

Hon är också involverad i ett projekt inom ramen för firandet av 100-årsjubileet av kvinnors rösträtt. Projektet finansieras av Regeringskansliet och innebär att det ska genomföras demokratimässor där gymnasieelever i tre städer – Göteborg, Stockholm och Örebro – bjuds in till universiteten för att lära sig mer om forskning och demokrati. Maria Jansson har tidigare varit med och genomfört liknande evenemang i det RJ-finansierade forskningskommunikationsprojektet ”fest-i-val”.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Jansson, M. , Papadopoulou, F. , Stigsdotter, I. & Wallenberg, L. (2021). The final cut (TM): Directors, producers and the gender regime of the Swedish film industry. Gender, Work and Organization.
Jansson, M. , Papadopoulou, F. , Stigsdotter, I. & Wallenberg, L. (2020). Studying women in Swedish film production: Methodological considerations. Journal of Scandinavian Cinema, 10 (2), 207-214.
Jansson, M. (2019). The quality of gender equality: gender quotas and Swedish film governance. The International Journal of Cultural Policy, 25 (2), 218-231.
Jansson, M. (2018). An economy of protection: agency, responsibility and the criminalization of HIV. Women's Studies: International Forum, 69, 171-179.
Jansson, M. (2017). Gender equality in Swedish film policy: Radical interpretations and ‘unruly’ women. The European Journal of Women's Studies, 24 (4), 336-350.
Jansson, M. (2017). The logic of protection: narratives of HIV/AIDS in the UN Security Council. International feminist journal of politics, 19 (1), 71-85.
Jansson, M. & Eduards, M. (2016). The politics of gender in the UN Security Council resolutions on women, peace and security. International feminist journal of politics, 18 (4), 590-604.
Murstedt, L. , Jansson, M. , Wendt, M. & Åse, C. (2014). Liberal Liability: Students’ Understanding of a Gender Perspective in Social Science. Journal of Social Science Education, 13 (2), 63-73.
Jansson, M. & Wendt, M. (2014). Pedagogik och politik: en introduktion. Statsvetenskaplig Tidskrift, 116 (4), 373-377.
Jansson, M. , Wendt, M. & Åse, C. (2013). Common-Sense Notions of “Nation": A Challenge for Teaching. Journal of Political Science Education, 9 (1), 34-51.
Jansson, M. (2009). Feeding children and protecting women: The emergence of breastfeeding as an international concern. Women's Studies: International Forum, 32 (3), 240-248.
Jansson, M. , Wendt, M. & Åse, C. (2009). Teaching Political Science through Memory Work. Journal of Political Science Education, 5 (3), 179-197.
Jansson, M. , Wendt, M. & Åse, C. (2008). Memory Work Reconsidered. NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 16 (14), 228-240.
Jansson, M. (2008). Taking care of the public/private split: Strategies to separate motherhood from work. Ritsumeikan Studies in Language and Culture (3), 131-155.
Jansson, M. , Wendt, M. & Åse, C. (2007). Kön och nation i vardag och vetenskap. Statsvetenskaplig Tidskrift, 109 (3), 241-258.
Jansson, M. (2007). Är amning mammans val eller skyldighet. Amningsnytt (1).
Jansson, M. (2006). Den konservativa triumfen. BANG (4).
Jansson, M. & Wendt, M. (2006). "Heja Uffe!": Så legitimeras mäns överordning. Kvinnovetenskaplig tidskrift (4), 7-27.
Jansson, M. (2004). Kunskap, kohandel och kanelbullar. Familjedaghem (3).
Jansson, M. (2002). Arbete: en fråga om moderskap. Förskoletidningen (5).
Jansson, M. (2002). Könsarbetsdelning i fokus. Fronesis (9-10).
Jansson, M. (2001). Livets dubbla vedermödor. Familjedaghem (6).
Jansson, M. (2001). Myten om det opolitiska moderskapet. 00tal (6-7).
Henriksson, M. , Jansson, M. , Thomsson, U. , Wendt Höjer, M. & Åse, C. (2000). I vetenskapens namn: Ett minnesarbete. Kvinnovetenskaplig tidskrift (1), 5-25.
Jansson, M. (1996). Empirisk sanning och politisk konsekvens. Statsvetenskaplig Tidskrift, 99 (2), 202-217.
Jansson, M. & Strandbrink, P. (1996). Om integrering av feministisk teori i undervisningen. Didactica minima (2).

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Jansson, M. (2001). Livets dubbla vedermödor: Om moderskap och arbete. (Doctoral dissertation). Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Jansson, M. & Wallenberg, L. (2020). Experiencing male dominance in Swedish film production. I: Susan Liddy, Women in the International Film Industry: Policy, practice and power. . Palgrave Macmillan.
Jansson, M. (2017). Hälsa och kön på den internationella dagordningen. I: Lenita Freidenvall, Maria Jansson, Politik och kön: Feministiska perspektiv på statsvetenskap (ss. 251-262). Lund: Studentlitteratur AB.
Freidenvall, L. & Jansson, M. (2017). Introduktion. I: Lenita Freidenvall, Maria Jansson, Politik och kön: Feministiska perspektiv på statsvetenskap (ss. 17-32). Lund: Studentlitteratur AB.
Eduards, M. & Jansson, M. (2017). Introduktion till internationella relationer. I: Lenita Freidenvall, Maria Jansson, Politik och kön: Feministiska perspektiv på statsvetenskap (ss. 209-226). Lund: Studentlitteratur AB.
Carbin, M. & Jansson, M. (2017). Introduktion till politisk teori. I: Lenita Freidenvall, Maria Jansson, Politik och kön: Feministiska perspektiv på statsvetenskap (ss. 35-52). Lund: Studentlitteratur AB.
Nilsson, R. , Jansson, M. & Dahlberg, S. (2016). Kön och politik i sametingsvalet 2013. I: Ragnhild Nilsson, Stefan Dahlberg, Ulf Mörkenstam, Sametingsval: Väljare, partier och media (ss. 201-218). Stockholm: Santérus Förlag.
Jansson, M. (2013). Könspolitik, rättigheter och amning. I: Paulina de los Reyes, Maud Eduards, Sofia Sundevall, Internationella relationer: Könskritiska perspektiv (ss. 250-265). Stockholm: Liber.
Jansson, M. & Eduards, M. (2012). Disarming the peace process: a feminist approach to gender and security. I: Lenita Freidenvall, Michelle Micheletti, Comparisons, quotas and critical change: in honor of Drude Dahlerup (ss. 119-134). Stockholm: Department of Political Science, Stockholm University.
Jansson, M. (2011). Introduktion till internationell politik. I: Lenita Freidenvall och Maria Jansson, Politik och kritik: en feministisk guide till statsvetenskap (ss. 233-246). Lund: Studentlitteratur AB.
Jansson, M. (2011). Introduktion till politisk teori. I: Lenita Freidenvall och Maria Jansson, Politik och kritik: en feministisk guide till statsvetenskap (ss. 31-43). Lund: Studentlitteratur AB.
Jansson, M. & Freidenvall, L. (2011). Spegel, spegel...: en introduktion till studiet av politik och kön. I: Lenita Freidenvall och Maria Jansson, Politik och kritik: En feministiskt guide till statsvetenskap (ss. 9-27). Lund: Studentlitteratur AB.
Jansson, M. (2011). Stater och status: om amningens kategorier och geografier. I: Lenita Freidenvall och Maria Jansson, Politik och kritik: en feministisk guide till statsvetenskap (ss. 247-266). Lund: Studentlitteratur AB.
Åse, C. , Jansson, M. & Wendt, M. (2011). Tre nyanser av Sverige. I: Diane Sainsbury & Maritta Soininen, Kön, makt, nation: tillägnad Maud Eduards. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.
Jansson, M. , Wendt, M. & Åse, C. (2010). Den nationella väven - introduktion. I: Maria Jansson, Maria Wendt & Cecilia Åse, Den nationella väven: Feministiska analyser. Lund: Studentlitteratur AB.
Jansson, M. , Wendt, M. & Åse, C. (2010). Klasslös i bersån: Ett minnesarbete om skapandet av nationell harmoni. I: Maria Jansson, Maria Wendt & Cecilia Åse, Den nationella väven: Feministiska analyser. Lund: Studentlitteratur AB.
Jansson, M. & Lenz Taguchi, H. (2004). Introduktion till den svenska utgåvan. I: Jane Roland Martin, Samtalet som kom bort: idéer om kvinnors bildning (ss. 7-10). Stockholm: HLS Förlag.
Jansson, M. (1996). Mäns rättvisa och kvinnors underordning. I: Bo Lindensjö, Ulf Mörkenstam, Jouni Reinikainen, Liberalismen och den moderna demokratin (ss. 118-141). Lund: Studentlitteratur AB.

Konferensbidrag

Jansson, M. (2020). Intersectionality in PAR research. Konferensbidrag vid Nordic Political Science Association Conference (NOPSA), Reykjavik, Iceland, August, 2020 (Conference cancelled).
Jansson, M. (2020). Women in Swedish film unite: From women film festivals to #Metoo. Konferensbidrag vid Gender, work and organization conference, Kent, UK, June 2020 (Conference cancelled).
Jansson, M. (2016). The demand for protection: On the criminalization of HIV in Sweden and the US. Konferensbidrag vid ECPR General Conference, Panel "Gendering equality in practice", Prague, Czech Republic, September 7-10, 2016.
Jansson, M. & Eduards, M. (2014). Protection, agency and responsibility: the politics of gender in UN Security Council resolutions. Konferensbidrag vid National Women’s Studies Association Annual Meeting, Puerto Rico, November 13-16, 2014.
Jansson, M. (2014). Strong, healthy and fit blue berets: constructions of HIV/AIDS as a security threat. Konferensbidrag vid Swedish Political Science Association (SWEPSA), Lund, Sweden, October 8-10, 2014.
Jansson, M. (2013). Strong, Fit and Healthy Blue Berets: Addressing Women and Health in UN Security Council Resolutions. Konferensbidrag vid 54th Annual ISA Convention. The Politics of International Diffusion: Regional and Global Dimensions, San Francisco, USA, April 3-6, 2013.
Jansson, M. (2010). Global desires: Breastfeeding, women’s rights and emancipation. Konferensbidrag vid Swedish Association of Political Science, Gothenburg, Sweden, September 30 - October 2, 2010.
Jansson, M. , Wendt, M. & Åse, C. (2007). Tales of our nation: A study of social science students’ perceptions of ’nation’. Konferensbidrag vid 7th biennal meeting of the EARLI special interest group on conceptual change, Leuven, Belgium, May 24-27, 2007.
Jansson, M. (2005). Breastfeeding: power and responsibility. Konferensbidrag vid Negotiating gender justice, Gothenburg, Sweden, February 28 – March 2, 2005.
Jansson, M. , Wendt, M. & Åse, C. (2004). För nationens skull: ett minnesarbete. Konferensbidrag vid Projektkonferens på Sigtunahöjden inom projektet Genusperspektiv i praktiknära forskning, Sigtunahöjden, Sigtuna, Sweden, May 14-15, 2004.

Rapporter

Jansson, M. (2011). The fast track: Om vägar till jämställdheten inom filmbranschen. Stockholm: WIFT Sverige.
Jansson, M. , Wendt, M. & Åse, C. (2007). Ett ögonblick (utanför ordningen): Om minnesarbete i undervisningssituationer. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet (Working papers 2007:1).

Samlingsverk (redaktör)

Jansson, M. (ed.) , Micheletti, M. (ed.) & Sandahl, J. (ed.) (2018). 8 lektioner i val: Politik och demokrati inför valet 2018. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD), Stockholms universitet.
Freidenvall, L. (ed.) & Jansson, M. (ed.) (2017). Politik och kön: Feministiska perspektiv på statsvetenskap. Lund: Studentlitteratur AB.
Freidenvall, L. (ed.) & Jansson, M. (ed.) (2011). Politik och kritik: En feministisk guide till statsvetenskap. Lund: Studentlitteratur AB.
Jansson, M. (ed.) , Wendt, M. (ed.) & Åse, C. (ed.) (2010). Den nationella väven: Feministiska analyser. Lund: Studentlitteratur AB.
Hallberg, P. (ed.) , Jansson, M. (ed.) & Mörkenstam, U. (ed.) (2009). Tretton texter i politisk teori (2ed.). Malmö: Liber.
Hallberg, P. (ed.) , Jansson, M. (ed.) & Mörkenstam, U. (ed.) (2001). Elva texter i politisk teori. Malmö: Liber.

Övrigt

Jansson, M. (2017). Bångstyren bästa bot mot sega strukturer?. Stockholm: Nordic Women in Film, Svenska Filminstitutet.