This page in English

Forskningsprojekt

Kvinnor i svensk film: om kön, film och representation

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Maria Jansson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet tog sin teoretiska utgångspunkt i den dubbla betydelsen av ”representation”: som närvaro respektive konstnärlig avbildning. Syftet var att undersöka kvinnors villkor i filmbranschen, hur de agerat för förändring, samt hur svensk film har porträtterat kvinnor. Projektet baserades på analyser av film, en intervjuserie med kvinnor i svensk film, policymaterial, kontrakt och mediematerial.

Projektet har bland annat studerat hur jämställdhetspolicies påverkar produktionen, gjort teoretiska och empiriska undersökningar av den dubbla betydelsen av representation, och studerat kvinnors agerande i filmbranschen från 1970-talets cinefeminism till #metoo. Slutligen ska nämnas de studier som gjorts av intervjumaterialet med speciellt fokus på intersektioner mellan kön och ålder, samt moderskap.

Forskare

Finansiärer

  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Samarbetspartners

  • Frantzeska Papadopoulou, Stockholms universitet, juridicum
  • Ingrid Stigsdotter, Stockholms universitet
  • Louise Wallenberg, Stockholms universitet, IMS