This page in English

Forskningsprojekt

Positiv affekt i ekofascistisk ideologi och propaganda

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2025

Kontaktperson

Maria Jansson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Denna studie undersöker hur natur, ekologi, miljö och klimatfrågor kommuniceras med hjälp av känslor i fascistiska rörelser. Vit makt-rörelser beskriver ofta sitt nationalistiska engagemang som drivet av kärlek, omsorg och empati. Rörelsernas anhängare förstår därmed ekofascism – extremhögerns förhållande till ekologi –som ett "kärleksprojekt" även om det syftar till att rensa ut farliga element och "återvända” till en idealiserad vit och grön framtid, en framtid där vita människor beskrivs leva i harmoni med miljön. Forskning om känslor inom extremhögern har mestadels handlat om "negativa" och maskulint kodade känslor som hat och rädsla cirkulerar i vit makt-rörelser. De senaste decennierna vittnar dock om en vändning i de skandinaviska högerextrema miljöerna, där våld är nedtonat och utövas som försvar snarare än offensivt för att undvika rättsliga åtgärder. Detta forskningsprojekt bidrar till forskningen om vit makt-organisationer genom att undersöka positiva känslor som en källa till emotionell energi i den samtida nordiska fascismen, med fokus på ekofascism.

Ekofascism är en undergren av fascism som kombinerar fascistiska idéer med föreställningar om ekologisk balans. Ekofascism är inget specifikt och lätt avgränsat fenomen utan kan ta sig många uttryck i den politiska verkligheten. En välkänd händelse som motiverats med ekofascistiska idéer är skottlossningarna som begicks i moskén i Christchurch, Nya Zeeland, 2019, och de efterföljande terrorattackerna mot muslimer, queera och rasifierade personer. Förövarna av dessa brott legitimerade sina attacker genom att hänvisa till en ”naturlag” som innebär att vit homogenitet, ultranationalism och reaktionär politik är det enda sättet att motstå social och ekologisk kollaps. (Eko)Fascistisk ideologi kan fungera som en källa till positiv känslomässig energi bland anhängarna. Detta uttrycks genom utopiska visioner, nostalgi och föreställningar om en ren och "naturlig" framtid för de som hör uppfattas vara inkluderade i gruppen. Dessa idéerna formas med hjälp av idéer om vad som är naturligt och onaturligt vilka i sin tur är starkt präglade av idéer om kön och ras. Dessa fantasier uttrycks bland annat i politisk kommunikation, så som manifest, videos och radio/poddar. Materialet kommer från aktörer som kan definieras som spridare/producenter av ekofascistiskt innehåll, som Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), Nordisk Styrka (NS) og Alternativ för Sverige (AfS). Materialet består av politiska programblad och manifest, videos som är publicerade som valpropaganda samt radio- och poddar.

Ekofascismens känslomässiga dragningskraft bidrar till fascistisk mobilisering och är därför viktig att studera. Rörelserna legitimerar förtryck och gör våldsamma idéer rumsrena genom att manipulera positiva känslor som kärlek, stolthet, empati och glädje. Detta tillåter fascismens giftiga idékomplex att utvecklas och spridas genom föreställningar om natur och ekologi. Forskningen kan bidra med mer kunskap om hur sådan politisk kommunikation lockar människor och hur det fungerar som en inkörsport till radikalisering samt hur detta utmanar demokratin som styrelseform.

Finansiärer

  • Örebro universitet