This page in English

Marie Matérne

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post: bWFyaWUubWF0ZXJuZTtvcnUuc2U=

Telefon: 019 302261

Rum: L2248

Marie Matérne
Forskningsämne

Om Marie Matérne

Marie Matérne är docent i socialt arbete (2023), socionom och leg hälso- och sjukvårdskurator. Hon har disputerat i handikappvetenskap (2018). 

Forskning

Marie Matérnes forskning involverar personer med funktionsnedsättning i ett tvärvetenskapligt perspektiv. 

Hennes projekt handlar om: 

  • Personer som drabbats av stroke; aspekter av livskvalitet och resiliens. Resultaten visar bland annat att personer med stroke inte accepterar sin funktionsnedsättning men anpassar livet. Hälso- och sjukvårdskuratorn har en viktig roll i rehabiliteringen. 
  • Ett projekt har startats under våren 2024 gällande rehablitering för kvinnor med traumatiskt hjärnskada i samarbete med forskare i Sydney, Australien. Fokusgrupper har genomförts som ska analyseras hösten 2024. 
  • Att säkerställa vårdkvalitet för personer med flerfunktionsnedsättning är viktigt. Efter flera intervjustudier har nu en doktorand tagit sig an utveckling av ett instrument som ska mäta vårdkvalitet och säkerställa dessa personers vård. 

Marie samarbetar med nationella och internationella forskare. 

Undervisning 

Marie undervisar framför allt på hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet. Hon är kursansvarig för uppsatskursen på programmet.  

Doktorander

Alexandra Björck (huvudhandledare), leg arbetsterapeut, Kumla kommun - Samband mellan kognitiv nedsättning, livskvalité och aktivitet samt hur rörelsebaserad interaktiv teknik kan inverka på dessa faktorer, WAKE IT. 

Daniel Pichler (huvudhandledare), forskningssekreterare, UFC - Quality of Care for patients with Profound Intellectual and Multiple Disabilities (QoC PIMD)

Anette Granberg (huvudhandledare), utvecklingsledare, Region Örebro -  Hinder och möjligheter för implementering av interventioner och metoder inom funktionshinderområdet. 

Sofia Kangedal (bihandledare), leg sjukgymnast, Region Örebro - Fysisk träning som behandling vid post-stroke fatigue. 

Uppdrag

Vetenskapligt råd: granska ansökningar till hjärnskadefonden. 

Utveckla nationellt kompetenscenter för personer med traumatisk hjärnskada. 

Ledamot i styrelsen för stroketeamkongressen. 

Representant i The International Network of Social Workers in Acquired brain injury (INSWABI). 

Nätverk för hälso- och sjukvårdskuratorer, nationellt. 

Läs mer om projektet Upplevd vårdkvalitet i habiliteringsinsatser för personer med flerfunktionsnedsättning

Läs mer om projektet Remote interpreting between a spoken and a signed language

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)