This page in English

Marie Matérne

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Marie Matérne
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Marie Matérne

Marie Matérne är leg hälso- och sjukvårdskurator och har disputerat i handikappvetenskap. Hon har sin anställning vid Region Örebro som verksamhetsutvecklare för Nära vård - Habilitering samt som forskningshandledare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Hon har tidigare arbetat med habilitering och rehabilitering bland annat som verksamhetschef på Vuxenhabiliteringen. 

Aktuell forskning

Inom forskarmiljön i socialt arbete involveras det tvärvetenskapliga perspektivet. Marie genomför forskning i flera olika projekt inom funktionshinderområdet.

Dessa projekt involverar:

  • personer med stroke, där olika aspekter av livstillfredsställelse och långtidsperspektiv studeras. 
  • två projekt som innefattar personer med flerfunktionsnedsättning. Ett handlar om vårdkvalité i habiliteringsinsatser. Den andra är en interventionsstudie gällande en ny metod, Vattendans, som genomförs som en multicenterstudie.
  • perpektiv av tolkning på distans, där tolkar och tolkanvändares erfarenheter kommer undersöks. 

Marie samarbetar också med socionomer från andra lärosäten för att undersöka vilka teorier som använts i socionomers avhandlingar inom hälso- och sjukvården. Hon har även samarbete med internationella forskare. 

Undervisning

Undervisning på Hälso- och sjukvårdskurators programmet 60 hp, ORU
Habiliteringsutbildning avancerad nivå 7,5 hp i samarbete med Högskolan i Dalarna. 
Habiliteringsutbildning på webben. 
Basgruppshandledare läkarutbildningen.
Undervisning vetenskapligt förhållningssätt för ST läkare.

Handledning

Bihandledare doktorand. C-, D-uppsatser samt specilaistarbete psykologer

Övriga uppdrag

Representant i The International Network of Social Workers in Acquired brain injury (INSWABI) 2013-ff.
Representant i det svenska nätverket för handikappforskare, 2013 – ff.
Ledamot i rådet för medicinsk kunskapsstyrning, Region Örebro län 2013- ff.
Representant i Nordic Network on Disability Research, 2013 – ff.


Läs mer om projektet Upplevd vårdkvalitet i habiliteringsinsatser för personer med flerfunktionsnedsättning

Läs mer om projektet Remote interpreting between a spoken and a signed language

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Appelros, P. , Matérne, M. , Jarl, G. & Arvidsson Lindvall, M. (2021). Comorbidity in Stroke-Survivors: Prevalence and Associations with Functional Outcomes and Health. Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases, 30 (10).
Appelros, P. , Arvidsson Lindvall, M. & Matérne, M. (2021). Stroke prevalence in a medium-sized Swedish municipality. Acta Neurologica Scandinavica, 143 (2), 210-216.
Matérne, M. , Appelros, P. & Arvidsson Lindvall, M. (2020). STROKE SURVIVORS IN THE MUNICIPALITY OF KUMLA SWEDEN: PREVALENCE, CO-MORBIDITY, DISABILITY, SOCIAL SITUATION AND QUALITY OF LIFE. International Journal of Stroke, 15 (Suppl. 1), 413-413.
Matérne, M. , Lundqvist, L. & Strandberg, T. (2017). Opportunities and barriers for successful return to work after acquired brain injury: A patient perspective. Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 56 (1), 125-134.
Matérne, M. , Lundqvist, L. & Strandberg, T. (2016). Successful return to work after acquired brain injury: opportunities and barriers from a patient perspective. Brain Injury, 30 (5-6), 516-516.
Matérne, M. , Lundqvist, L. & Strandberg, T. (2016). Support Persons' Perceptions of Giving Vocational Rehabilitation Support to Clients With Acquired Brain Injury in Sweden. Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, 15 (3-4), 351-369.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Matérne, M. (2018). Återgång i arbete efter förvärvad hjärnskada: livskvalitet, möjligheter och hinder. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Matérne, M. , Lundqvist, L. & Strandberg, T. (2018). Support Persons’ Perceptions of Giving Vocational Rehabilitation Support to Clients With Acquired Brain Injury in Sweden: . I: Grahame K. Simpson, Francis K. Yuen, Contemporary Perspectives on Social Work in Acquired Brain Injury (ss. 183-201). . Routledge.

Konferensbidrag

Lundqvist, L. , Matérne, M. & Strandberg, T. (2019). Risk markers for not returning to work among people with acquired brain injury. Konferensbidrag vid 9th International Conference on Social Work in Health and Mental Health: Shaping the future. Promoting human rights and social perspectives in health and mental health, York, UK, July 22-26, 2019.
Granberg, A. , Matérne, M. , Lundqvist, L. & Duberg, A. (2019). What hinders and enables implementation of research results in healthcare?. I: Book of abstracts Nobel Day's Festivities 2019. Konferensbidrag vid Nobel Day's Festivities 2019, Örebro, Sweden, 9 December, 2019. Örebro University.
Matérne, M. , Lundqvist, L. & Strandberg, T. (2017). Successful return to work after acquired brain injury: support person’s perception of supporting. Konferensbidrag vid Nordic Network on Disability Research 14th Research Conference(NNDR 2016), Örebro, Sweden, May 3-5, 2017.
Matérne, M. , Lundqvist, L. & Strandberg, T. (2017). Successful return to work after acquired brain injury: support persons’ perception of supporting. Konferensbidrag vid Nobel Festivities, Örebro, Sweden, 7 december, 2017,.
Matérne, M. , Strandberg, T. & Lundqvist, L. (2015). Opportunities and barriers for successful return to work after acquired brain injury: A client perspective. Konferensbidrag vid Nordic Network on Disability Research 13th Research Conference(NNDR 2015), Bergen, Norway, May 6-8, 2015.
Matérne, M. , Strandberg, T. & Lundqvist, L. (2015). Patients experiences of opportunities and barriers for successful return to work after acquired brain injury. Konferensbidrag vid Nobel Festivities 2015, Örebro, Sweden, 10 December, 2015.
Strandberg, T. & Matérne, M. (2013). Återkomst i arbetslivet efter förvärvad hjärnskada. I: Hjärnskadeforum 2013. Konferensbidrag vid Hjärnskadeforum 2013, Stockholm, Sweden, 15-16 januari, 2013.

Rapporter

Matérne, M. (2016). Metodbok för GAS skalor. Habilitering och hjälpmedel, Region Örebro Län.
Matérne, M. (2016). Vårdprogram Ohälsosamma levnadsvanor. Region Örebro Län.
Sköld, A. , Ödman, P. , Hedberg, Å. & Matérne, M. (2014). Möjligheter med kvalitetsregistret HabQ: föräldrars synpunkter och önskemålpå information från register. Linköpings universitet.