This page in English

Marie Matérne

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Marie Matérne
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Marie Matérne

Marie Matérne är leg hälso- och sjukvårdskurator, medicine doktor i Funktionsnedsättning och samhälle och affilierad forskare till socialt arbete. Hon är forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum och verksamhetsutvecklare för Nära vård, Region Örebro län. Hon har tidigare arbetat med habilitering och rehabilitering som verksamhetschef. 

Forskning

Marie Matérnes forskning involverar personer med funktionsnedsättning ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. 

Hennes projekt handlar om: 

 • Personer som drabbats av stroke och aspekter av livskvalitet, resiliens samt fysiska, sociala, psykologiska och kognitiva funktioner. Resultaten av hennes forskning visar bland annat att personer med stroke inte accepterar sin funktionsnedsättning men anpassar livet efter sina möjligheter. Kuratorn har en viktig roll i rehabiliteringen för dessa personer. 
 • Personer med flerfunktionsnedsättning, i en ny metod som kallas vattendans. Denna metod innebär en kombination av liggande dans och rörelser i vatten. Resultaten visar att metoden främjar interaktion och att individuellt anpassade mål (goal attainment scale) i många fall uppfylls.
 • Boendepersonal och boendechefers erfarenheter av vårdkvalitet för personer med flerfunktionsnedsättning, visar att de fungerar som spindeln i nätet och ökar vårdkvaliteten. En pågående studie undersöker samma frågeställning ur ett anhörigperspektiv.  
 • Implementeringsförmåga av nya metoder i verksamheter som jobbar med insatser för personer med funktionsnedsättning undersöks i ett projekt. Detta visar att verksamheterna ofta är beroende av kontextuella faktorer, personen som ska få insatsens förmågor samt chefens och personalens kompetens. 
 • Hur påverkas arbetsmiljön för tolkar som jobbar med svenskt teckenspråk på distans? Vad tycker användarna om tjänsten, om dess kvalitet och användbarhet? 
 • Vilka teorier används i avhandlingar inom hälso- och sjukvården av disputerade socionomer och hur används de? 

Marie Matérne samarbetar med nationella och internationella forskare. 

Undervisning 

 • Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet. 
 • Uppdragsutbildning om habilitering. 
 • Habiliteringsutbildning på webben. 
 • Basgruppshandledare på läkarutbildningen. 
 • Vetenskapligt förhållningssätt för ST-läkare.

Handledning 

Doktorander, magisteruppsatser och specialistuppsatser. 

Uppdrag

Ledamot i Forskningsråd Habilitering mellansvenska regionen.

Vetenskapligt råd vars uppgift är att granska ansökningar till hjärnskadefonden. 

Utredning om nationellt kompetenscenter för personer med traumatisk hjärnskada 

Ledamot i styrelsen för stroketeamkongressen

Social Impact lab, Örebro Universitet, Vattendans under 2022

Representant i The International Network of Social Workers in Acquired brain injury (INSWABI)

Ledamot i rådet för medicinsk kunskapsstyrning, Region Örebro län 

Nätverk för hälso- och sjukvårdskuratorer, nationellt
Läs mer om projektet Upplevd vårdkvalitet i habiliteringsinsatser för personer med flerfunktionsnedsättning

Läs mer om projektet Remote interpreting between a spoken and a signed language

Telefonnummer för kontakt: 0703529350

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter