This page in English

Marie Matérne

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302261

Rum: L2248

Marie Matérne
Forskningsämne

Om Marie Matérne

Marie Matérne är docent i socialt arbete och leg hälso- och sjukvårdskurator. Hon har disputerat i handikappvetenskap och tidigare arbetat bland annat med habilitering och rehabilitering som verksamhetschef och verksamhetsutvecklare 

Forskning

Marie Matérnes forskning involverar personer med funktionsnedsättning i ett tvärvetenskapligt perspektiv. 

Hennes projekt handlar om: 

  • Personer som drabbats av stroke och aspekter av livskvalitet och resiliens. Resultaten visar bland annat att personer med stroke inte accepterar sin funktionsnedsättning men anpassar livet. Hälso- och sjukvårdskuratorn har en viktig roll i rehabiliteringen. 
  • Ett projekt startas gällande rehablitering för kvinnor med traumatiskt hjärnskada i samarbete med forskare i Sydney, Australien. 
  • Vattendans en kombination av vattenträning och liggande dans för personer med flerfunktionsnedsättning, visar att interaktion och aktivitet främjas för målgruppen genom metoden.
  • Att säkerställa vårdkvalitet för personer med flerfunktionsnedsättning är viktigt. Två projekt pågår inom området: 1) erfarenheter av ur ett anhörigperspektiv samt 2) utveckling av ett instrument som ska mäta vårdkvalitet. 
  • En intervjustudie om och hur arbetsmiljön påverkas för tolkar som jobbar med svenskt teckenspråk på distans i relation till på plats tolkning. 
  • Vilka teorier används i avhandlingar inom hälso- och sjukvården av disputerade socionomer och hur används de? 

Marie samarbetar med nationella och internationella forskare. 

Undervisning 

Marie undervisar framför allt på hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet. Hon handleder uppsatser på magister- och kandidatnivå. 

Doktorander

Alexandra Björck (huvudhandledare), leg arbetsterapeut, Kumla kommun - Samband mellan kognitiv nedsättning, livskvalité och aktivitet samt hur rörelsebaserad interaktiv teknik kan inverka på dessa faktorer. WAKE IT

Daniel Pichler (huvudhandledare), forskningssekreterare, UFC - Quality of Care for patients with Profound Intellectual and Multiple Disabilities (QoC PIMD)

Anette Granberg (bihandledare), utvecklingsledare, Region Örebro -  Hinder och möjligheter för implementering av interventioner och metoder inom funktionhinderområdet. 

Sofia Kangedal (bihandledare), leg sjukgymnast, Region Örebro - Fysisk träning som behandling vid post-stroke fatigue. 

Uppdrag

Vetenskapligt råd: granska ansökningar till hjärnskadefonden. 

Uteckla nationellt kompetenscenter för personer med traumatisk hjärnskada 

Ledamot i styrelsen för stroketeamkongressen

Representant i The International Network of Social Workers in Acquired brain injury (INSWABI)

Nätverk för hälso- och sjukvårdskuratorer, nationellt

Läs mer om projektet Upplevd vårdkvalitet i habiliteringsinsatser för personer med flerfunktionsnedsättning

Läs mer om projektet Remote interpreting between a spoken and a signed language

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter