This page in English

Marie Matérne

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Marie Matérne
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Marie Matérne

Marie Matérne är leg hälso- och sjukvårdskurator, medicine doktor i Funktionsnedsättning och samhälle och affilierad forskare till socialt arbete. Hon är forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum och verksamhetsutvecklare för Nära vård (habilitering) vid Region Örebro län. Hon har tidigare arbetat bland annat med habilitering och rehabilitering som verksamhetschef. 

Forskning

Marie Matérnes forskning involverar personer med funktionsnedsättning ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. 

Hennes projekt handlar om: 

 • Personer som drabbats av stroke och aspekter av livskvalitet, resiliens samt fysiska, sociala, psykologiska och kognitiva funktioner. Resultaten av hennes forskning visar bland annat att personer med stroke inte accepterar sin funktionsnedsättning men anpassar livet efter sina möjligheter. Kuratorn har en viktig roll i rehabiliteringen för dessa personer. 
 • Personer med flerfunktionsnedsättning, i en ny metod som kallas vattendans. Detta är en metod där personen på grund av sin omfattande funktionsnedsättning får hjälp med alla rörelser som genomförs i vatten. Här visar resultaten att metoden främjar interaktion och att individuellt anpassade mål (goal attainment scale) i många fall uppfylls.
 • Boendepersonal och boendechefers uppfattningar om vårdkvalitet för personer med flerfunktionsnedsättning, visar att deras erfarenhet är att de fungerar som spindeln i nätet och därmed ökar de vårdkvaliteten. En pågående studie undersöker samma frågeställning men ur ett anhörigperspektiv.  
 • Implementeringsförmåga, hos verksamheter som jobbar med insatser för personer med funktionsnedsättnings möjligheter att implementera nya metoder. De är ofta beroende av kontextuella faktorer såsom miljö, personen som ska få insatsens förmågor, personalens kompetens mm. Hur och vilka dessa faktorer är handlar detta projekt om. 
 • Hur påverkas arbetsmiljön för tolkar som jobbar med svenskt teckenspråk på distans? Vad tycker användarna om tjänsten, om dess kvalitet och användbarhet? 
 • Vilka teorier används i avhandlingar inom hälso- och sjukvården av disputerade socionomer och hur används de? 

Marie Matérne samarbetar med nationella och internationella forskare. 

Undervisning 

 • Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet vid Örebro Universitet. 
 • Uppdragsutbildning om habilitering, avancerad nivå i samarbete med Högskolan i Dalarna. 
 • Habiliteringsutbildning på webben i samarbete med mellansvenska regionen. 
 • Basgruppshandledare på läkarutbildningen, Örebro universitet. 
 • Undervisning i vetenskapligt förhållningssätt för ST-läkare, Universitetssjukvårdens forskningscentrum.

Handledning 

Bihandledare för doktorander, vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län

D-uppsatser på Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, Örebro Universitet

C-uppsatser på socionomutbildningen, Örebro Universitet

Specialist-uppsatser psykologer, Stockholm, Psykologförbundet

Uppdrag

Ledamot i Forskningsråd Habilitering mellansvenska regionen.

Vetenskapligt råd vars uppgift är att granska ansökningar till hjärnskadefonden. 

Utredning om nationellt kompetenscenter för personer med traumatisk hjärnskada 

Ledamot i styrelsen för stroketeamkongressen

Social Impact lab, Örebro Universitet, Vattendans under 2022

Representant i The International Network of Social Workers in Acquired brain injury (INSWABI)

Representant i det svenska nätverket för handikappforskare

Ledamot i rådet för medicinsk kunskapsstyrning, Region Örebro län 

Representant i Nordic Network on Disability Research


Läs mer om projektet Upplevd vårdkvalitet i habiliteringsinsatser för personer med flerfunktionsnedsättning

Läs mer om projektet Remote interpreting between a spoken and a signed language

 Telefonnummer för kontakt: 0703529350

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter