This page in English

Mattias Folkesson

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303321

Rum: G2150

Om Mattias Folkesson

Mattias Folkesson är doktorand och adjunkt vid enheten för idrott vid Örebro universitet och har ett delat programansvar för Tränarprogrammet 180 hp.

Doktorandstudierna syftar till att belysa människans anpassning till träning/fysisk aktivitet. I huvudsak studeras skelettmuskelns anpassning på cellulär och molekylär nivå.

Undervisningen sker framförallt inom idrottsfysiologi, anatomi, biomekanik, träningslära och kvantitativ metod.

Dessutom utför Mattias olika typer av idrottsfysiologiska tester på såväl elitidrottare som motionärer.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Tarum, J. , Folkesson, M. , Atherton, P. J. & Kadi, F. (2017). Electrical pulse stimulation: an in vitro exercise model for the induction of human skeletal muscle cell hypertrophy. A proof-of-concept study. Experimental Physiology, 102 (11), 1405-1413.
Folkesson, M. , Mackey, A. L. , Langberg, H. , Oskarsson, E. , Piehl-Aulin, K. , Henriksson, J. & Kadi, F. (2013). The expression of heat shock protein in human skeletal muscle: effects of muscle fibre phenotype and training background. Acta Physiologica, 209 (1), 26-33.
Folkesson, M. , Mackey, A. L. , Holm, L. , Kjaer, M. , Paulsen, G. , Raastad, T. , Henriksson, J. & Kadi, F. (2008). Immunohistochemical changes in the expression of HSP27 in exercised human vastus lateralis muscle. Acta Physiologica, 194 (3), 215-222.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Folkesson, M. (2018). Heat shock proteins in exercised human skeletal muscle. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Manuskript