This page in English

Forskningsprojekt

Kommersialisering av forskning och innovation

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Frans Prenkert

Forskningsämne

Att säkerställa affärshöjd i innovationer är viktigt men svårt. Den komplexitet som karaktäriserar innovationsprocesser gör att aspekter från forskning, utveckling, produktion och marknad är sammantvinnade och interagerar vilket skapar överlagrade dynamiska effekter som påverkar framgångspotentialen i innovationsprojekt. På grund av denna komplexitet så är slutdestinationen i innovationsprojekt inte alltid – faktiskt mycket sällan – den som ursprungligen avsågs. Om man beaktar den interaktiva karaktären av affärsmodellering av forskningsidéer så uppstår behovet av verktyg som inte tar en linjär syn på processen som utgångspunkt, utan snarare bejakar den interaktiva icke-linjära dynamik som präglar innovation. Detta projekt syftar till att utveckla sådana modeller.

Finansiärer

Samarbetspartners

  • Örebroregionen Science Park