This page in English

Forskningsprojekt

Internationalisering i en nätverkskontext

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Nina Hasche

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet syftar till att studera nätverkets roll vad gäller internationalisering av företag på tillväxtmarknader samt de strategier som denna typ av företag använder under internationaliseringsprocesser. Projektet bidrar även med kunskap om värdeskapande, förtroende och legitimitet i samarbeten mellan företag på mogna marknader och tillväxtmarknader.

Finansiärer

  • Örebro universitet