This page in English

Forskningsprojekt

ISO-certifiering och affärsrelationer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Frans Prenkert

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

ISO-certifiering innebär att ett företag har säkerställda processer for interna flöden och i vissa fall även i relation till externa parter. Detta forskningsprojekt tar fokus på vilka konsekvenser certifiering har för organisationen och i dess samspel med kringliggande företag.