This page in English

Forskningsprojekt

1800-talets Infobahn: Offentligheten som tidningsinfrastruktur och delat innehåll

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2024

Kontaktperson

Patrik Lundell

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med projektet är att erbjuda en ny tolkning av uppkomsten och etableringen under 1800-talet av den nu förment döende offentligheten. Detta innebär att utmana, nyansera och precisera en länge reproducerad men svagt underbyggd berättelse. Med tillgång till hela den svensk tidningspressen (cirka 4,5 miljoner sidor) och den kraftfulla BLAST-algoritmen, är syftet med projektet att 1) kartlägga tidningsinfrastrukturen och dess informationsflöden, 2) beskriva och tolka riktningarna, hastigheterna och innehållet i dessa textflöden, och 3) förstå sambanden mellan infrastruktur och innehåll samt hur och varför olika mönster förändrades, och när och, i så fall, närmare bestämt på vilka sätt, det är rimligt att tala om en offentlighet.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

  • Charlotte Nilsson
  • Johan Jarlbrink, Umeå universitet