This page in English

Forskningsprojekt

Informationsflöden över Östersjön: Svenskspråkig press som kulturförmedlare 1771-1918

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2022

Kontaktperson

Patrik Lundell

Forskningsämne

Bild på en tidining från 1800-talet

Projektet Informationsflöden över Östersjön: Svenskspråkig press som kulturförmedlare 1771–1918 undersöker hur pressen i Finland och Sverige har återanvänt varandras texter. Tack vare att dagspressen för den här perioden har digitaliserats i både Finland och Sverige kan projektet studera överlappningar i textmassorna och därigenom se hur informationen spreds över Östersjön. Projektet utreder vilka teman och händelser som dominerade informationsflödet och vad det här säger om pressens roll som kulturförmedlare mellan länderna.

Läs mer om projektet

Forskare

Finansiärer

  • Svenska litteratursällskapet i Finland

Samarbetspartners

  • Erik Edoff, FD, Umeå universitet,
  • Hannu Salmi, akademiprofessor, projektledare, Åbo universitet,
  • Heli Rantala, FD, Åbo universitet,
  • Jani Marjanen, FD, Helsingfors universitet,
  • Johan Jarlbrink, docent, Umeå universitet,
  • Petri Paju, docent, Åbo universitet,