This page in English

Per Carlborg

Befattning: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post: cGVyLmNhcmxib3JnO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303916

Rum: N3027

Per Carlborg

Om Per Carlborg

Per Carlborg har en bakgrund inom industriell ekonomi och industriell marknadsföring med en avhandling om tjänsteinnovation och tjänstelogik i tillverkningsindustri. Sedan 2017 har jag arbetat som lektor vid Handelshögskolan på Örebro universitet och sedan 2020 även som Enhetschef på avdelningen Företagsekonomi.

Min forskning relaterar till industriell ekonomi, resurser och omställning. I detta ryms frågor om cirkulär ekonomi, industriella nätverk och hållbart företagande.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript

Rapporter