This page in English

Per Carlborg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303916

Rum: N3027

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Per Carlborg

Carlborg har en bakgrund inom industriell ekonomi och industriell marknadsföring med en avhandling om tjänsteinnovation och tjänstelogik i tillverkningsindustri. Sedan 2015 har Carlborg arbetat som lektor vid tekniska högskolan i Linköping och sedan 2017 på Handelshögskolan på Örebro universitet. Forskningen som han bedriver tar avstamp i underliggande förändringar i affärslogiker och hur det påverkar värdeerbjudandet och affärsrelationerna. 

Intresset för hållbarhetsfrågor och gröna näringar finns närvarande i forskningen och Carlborg har bland annat medverkat i ett internationellt forskningsprojekt om hur människors välbefinnande i inomhusmiljöer påverkas av träprodukter och hur detta kan sammankopplas till hållbara affärsmodeller. Han har även handlett ett flertal olika examensarbeten kring hållbarhetsfrågor.

Under 2018 arbetar Carlborg 20% på Linköpings universitet i ett forskningsprojet som handlar om att förstå tillväxtledarskap i små- och mellanstora företag i Östergötland.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Aramo-Immonen, H. , Carlborg, P. , Hasche, N. , Jussila, J. , Kask, J. , Linton, G. , Mustafee, N. & Öberg, C. (2020). Charting the reach and contribution of IMP literature in other disciplines: A bibliometric analysis. Industrial Marketing Management, 87, 47-62.
Bocconcelli, R. , Carlborg, P. , Harrison, D. , Hasche, N. , Hedvall, K. & Huang, L. (2020). Resource interaction and resource integration: Similarities, differences, reflections. Industrial Marketing Management, 91, 385-396.
Kindström, D. , Ottosson, M. & Carlborg, P. (2018). Unraveling firm-level activities for shaping markets. Industrial Marketing Management, 68, 36-45.
Kowalkowski, C. , Kindström, D. & Carlborg, P. (2016). Triadic Value Propositions: When It Takes More Than Two to Tango. Service Science, 8 (3), 282-299.
Carlborg, P. & Kindström, D. (2014). Service process modularization and modular strategies. Journal of business & industrial marketing, 29 (4), 313-323.
Carlborg, P. , Kindström, D. & Kowalkowski, C. (2014). The evolution of service innovation research: a critical review and synthesis. Service Industries Journal, 34 (5), 373-398.
Carlborg, P. , Kindström, D. & Kowalkowski, C. (2013). A lean approach for service productivity improvements: synergy or oxymoron?. Managing Service Quality, 23 (4), 291-304.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Carlborg, P. (2015). On Service Innovation and Realization in Manufacturing Firms. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Linköping: Linköping University Electronic Press.

Kapitel i böcker, del av antologier

Carlborg, P. , Kindström, D. & Kowalkowski, C. (2018). Servitization Practices: A Co-Creation Taxonomy. I: Kohtamäki, M.; Baines, T.; Rabetino, R.; Bigdeli, A.Z., Practices and Tools for Servitization: Managing Service Transition (ss. 309-321). . Springer.
Carlborg, P. & Kindström, D. (2013). Service modularity for flexibility. I: Fredrik Nordin, Managing industrial service in dynamic landscapes: A flexibility perspective (ss. 69-80). Solna: MTC.

Konferensbidrag

Carlborg, P. , Harrison, D. , Kask, J. & Ratajczak-Mrozek, M. (2020). Ecosystem Management from a Resource Interaction View. Konferensbidrag vid European Academy of Management (EURAM 2020 Online Conference), Dublin, Ireland, December 4-6, 2020.
Carlborg, P. , Hasche, N. & Linton, G. (2020). Innovation in ecosystems: The case of electric utility firms. Konferensbidrag vid 8th Annual Winter Global Business Conference 2020, Tignes, France, January 27-31, 2020.
Carlborg, P. , Babri, M. & Prenkert, F. (2020). Reconsidering place in relation to sustainability: An analysis of the intricate interplay in complex organizational networks. Konferensbidrag vid 7th biennial International Symposium on Cross-Sector Social Interactions (CSSI 2020), Online Conference, June 23-26, 2020.
Kask, J. , Van, T. P. & Carlborg, P. (2019). Business Models, Ecosystem and Adaptive Fit: The Case of Electric Utilities. Konferensbidrag vid European Academy of Management (EURAM) Conference, Lisbon, Portugal, June 26-28, 2019.
Carlborg, P. & Babri, M. (2019). Circular Servitization in SME's: A Practice Approach. I: Proceedings of the Spring Servitization Conference (SSC2019). Konferensbidrag vid 8th Spring Servitization Conference, Linköping, Sweden, May 13-15, 2019..
Carlborg, P. & Öberg, C. (2019). Cognitive and materialistic practices in service innovation. Konferensbidrag vid QUIS16 symposium: Advancing Service Research and Practice, Karlstad, Sweden, June 10-13, 2019.
Carlborg, P. , Hasche, N. & Kask, J. (2019). Forecasting the network transformation of electric utilities in the 2020s: A Delphi-based scenario approach. Konferensbidrag vid 35th IMP Conference (IMP 2019), Paris, France, August 27-30, 2019.
Bocconcelli, R. , Carlborg, P. , Harrison, D. , Hasche, N. , Hedvall, K. & Huang, L. (2019). Resource interaction and resource integration: Similarities, differences, reflections. Konferensbidrag vid 35th Annual IMP Conferencen (IMP 2019), Paris, France, August 27-30, 2019.
Carlborg, P. , Hasche, N. & Kask, J. (2018). Business model transformation: a dynamic network approach. Konferensbidrag vid 34th Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium: "From Business to Research and Back Again", Marseille, France, September 4-7, 2018.
Aramo-Immonen, H. , Carlborg, P. , Geissinger, A. , Hasche, N. , Kask, J. , Linton, G. , Nykvist, R. , Öberg, C. & et al. (2018). Clustering the imp thought: searching roots and diversities in imp research. Konferensbidrag vid 34th Annual Industrial Marketing & Purchasing Conference KEDGE Business School, Marseille, France, 4-7 September 2018.
Carlborg, P. & Nord, T. (2017). Transforming business models: a well-being and ecosystem approach. I: 24th Nordic Academy of Management Conference (NFF 2017) - Nordic Opportunities. Konferensbidrag vid 24th Nordic Academy of Management Conference (NFF 2017): Nordic Opportunities, Bodø, Norway, August 23-25, 2017.
Carlborg, P. & Kindström, D. (2016). Shaping markets: moving beyond the dyad. I: Klemens Knoeferle, Marketing in the age of data. Konferensbidrag vid EMAC 2016, Oslo, Norway, May 24-27, 2016 (ss. 209-209). European Marketing Academy (EMAC).
Carlborg, P. , Ellström, D. & Kowalkowski, C. (2016). When service turns smart: Implications for customer-firm relationships. Konferensbidrag vid 25th Annual Frontiers in Service Conference, Bergen, Norway, June 23-26, 2016.
Kowalkowski, C. , Kindström, D. & Carlborg, P. (2014). Triadic value propositions in service networks: A longitudinal case study. Konferensbidrag vid 30th Annual IMP Conference, Bordeaux, France, September 1-6, 2014.
Carlborg, P. , Kindström, D. & Kowalkowski, C. (2013). Service innovation and new service development: An analysis of research 1986-2012. I: Proceedings of the QUIS13 International Research Symposium on Service Excellence in Management. Konferensbidrag vid 13th International Research Symposium on Service Excellence in Management (QUIS 13), Karlstad, Sweden, June 10-13, 2013 (ss. 480-482).
Carlborg, P. , Kindström, D. & Kowalkowski, C. (2012). Lean principles in business-to-business services: Synergy or oxymoron?. I: Jacob Mickelsson and Anu Helkkula, Innovative Service Prespectives Proceedings from the AMA SERVSIG International Service ResearchConference, Helsinki, Finland, June 7-9 2012. Konferensbidrag vid American Marketing Association ServSIG International Research Conference, Helsinki, Finland, June 7-9, 2012. Hanken School of Economics.
Carlborg, P. , Kindström, D. & Kowalkowski, C. (2012). Service modularity as an enabler for value co-creation. Konferensbidrag vid ISBM Academic Conference 2012, Advances in B-to-B Marketing, Chicago, Illinois, USA, August 15-16, 2012.
Kindström, D. , Kowalkowski, C. & Carlborg, P. (2011). An increased focus on service selling: Implications for the sales function. I: Bo van der Rhee, Liana Victorino, QUIS 12 Advances in service quality, innovation, and excellence. Konferensbidrag vid 12th annual International Research Symposium on Service Excellence in Management (QUIS12), Ithaca, NY, United States, June 2-5, 2011 (ss. 136-139). Cornell University Press.
Kindström, D. , Carlborg, P. , Nordin, F. & Kowalkowski, C. (2011). Service selling in industrial organizations: An exploratory study of challenges and opportunities. Konferensbidrag vid 21st Nordic Academy of Management conference (NFF 2011), Stockholm, Sweden, August 22-24, 2011.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Carlborg, P. (2013). Extending the Service Innovation Concept: Realization and Productivity. Lic.-avh. (Sammanläggning) Linköping: Linköping University Electronic Press.

Manuskript

Rapporter

Babri, M. , Carlborg, P. & Du Rietz, S. (2020). Cirkulära praktiker: hur går vi från ord till handling?. Örebro universitet, Handelshögskolan.