This page in English

Peter Kirrander

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Peter Kirrander
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Peter Kirrander

Peter Kirrander är överläkare vid urologiska kliniken i Örebro och affilierad forskare vid Örebro Universitet.

Forskning

Peter Kirranders forskning rör peniscancer. Han avlade doktorsexamen 2014 med sin avhandling om prognostiska faktorer vid sjukdomen.

Hans aktuella forskning rör immunologiska och inflammatoriska aspekter av sjukdomen, sentinel node diagnostik samt registerbaserade frågeställningar.

Samarbete och uppdrag

  • Ordförande för nationella vårdprogrammet för peniscancer.
  • Vice ordförande för nationella styrgruppen för peniscancer.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript