This page in English

Forskningsprojekt

Sentinel Node och peniscancer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Peter Kirrander

Forskningsämne

Sentinel Node är en väletablerad diagnostisk metod/operation för att med minimal morbiditet och hög sensitivitet fastslå om lymfkörtelengagemang av peniscancern föreligger. Vår forskargrupp har tidigare publicerat resultat från Örebro kring metoden. En uppdatering av denna studie är planerad. För närvarande pågår dessutom ett projekt tillsammans med Urologiska kliniken i Malmö kring utvärdering av konventionell Sentinel Node teknik med tillägg av en fluorescerande molekyl.

Forskargrupper