Forskningsprojekt

HPV och peniscancer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Peter Kirrander

Forskningsämne

Humant papillomvirus (HPV) är det mest kända viruset som orsakar cancer och mer än 100 olika HPV-typer har idag karaktäriserats. Dessa HPV-typer klassificeras som lågrisk och högrisk, beroende på deras onkogenetiska potential. HPV-infektioner är väldigt vanliga, speciellt bland sexuellt aktiva yngre människor. Trots att de flesta av dessa infektioner är benigna och övergående, kan en infektion bli beständig, vilket gör att det finns en risk för utveckling av tumörer.

 

Associationen mellan HPV och cancer är bäst beskriven i cervixcancer där 99.7 % av tumörerna är infekterade med HPV och där HPV-16 och HPV-18 hittas i 70 % av fallen. Detta har lett till att vaccin mot dessa HPV-typer introducerats för unga flickor. Även en signifikant andel av peniscancer tros bero på HPV-infektioner där prevalensen är cirka 47 %.

Vårt syfte med våra studier om HPV och peniscancer är att studera prevalensen av HPV hos män med peniscancer i Sverige, men även att studera om förekomsten av HPV kan användas som en prognostisk faktor för peniscancer.

Forskare

Forskargrupper