This page in English

Ulla Ohlsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302152

Rum: P2456

Ulla Ohlsson

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Blomberg, K. , Isaksson, A. , Allvin, R. , Bisholt, B. , Ewertsson, M. , Kullén Engström, A. , Ohlsson, U. , Sundler, A. J. & et al. (2016). Work stress among newly graduated nurses in relation to workplace and clinical group supervision. Journal of Nursing Management, 24 (1), 80-87.
Ross, A. , Ohlsson, U. , Blomberg, K. & Gustafsson, M. (2015). Evaluation of an intervention to individualise patient education at a nurse-led heart failure clinic: a mixed-method study. Journal of Clinical Nursing, 24 (11-12), 1594-1602.
Gustafsson, M. , Kullén Engström, A. , Ohlsson, U. , Sundler, A. J. & Bisholt, B. (2015). Nurse teacher models in clinical education from the perspective of student nurses: A mixed method study. Nurse Education Today, 35 (12), 1289-1294.
Bisholt, B. , Ohlsson, U. , Engström, A. K. , Sundler, A. J. & Gustafsson, M. (2014). Nursing students' assessment of the learning environment in different clinical settings. Nurse Education in Practice, 14 (3), 304-310.
Sundler, A. J. , Björk, M. , Bisholt, B. , Ohlsson, U. , Engström, A. K. & Gustafsson, M. (2014). Student nurses' experiences of the clinical learning environment in relation to the organization of supervision: a questionnaire survey. Nurse Education Today, 34 (4), 661-666.
Blomberg, K. , Bisholt, B. , Engström, A. K. , Ohlsson, U. , Sundler, A. J. & Gustafsson, M. (2014). Swedish nursing students' experience of stress during clinical practice in relation to clinical setting characteristics and the organisation of the clinical education. Journal of Clinical Nursing, 23 (15-16), 2264-2271.
Blomberg, K. , Ohlsson, U. , James, I. & Kihlgren, A. (2013). Views on leadership and competence among formal leaders in care of older adults: differences over time. Journal of General Practice, 1 (4).

Doktorsavhandlingar

Ohlsson, U. (2009). Vägen in i ett yrke: en studie av lärande och kunskasputveckling hos nyutbildade sjuksköterskor. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universtitet.

Konferensbidrag

Gustafsson, M. , Bisholt, B. , Blomberg, K. , Kullén Engström, A. , Ohlsson, U. & Sundler, A. J. (2013). Different nurse teacher models in the clinical practice of nursing students. I: NET2013 24th International Networking for Healthcare Education Conference. Konferensbidrag vid NET2013 24th International Networking for Healthcare Education Conference, Cambridge, UK, 3-5 September, 2013.
Sundler, A. J. , Björk, M. , Ohlsson, U. , Bisholt, B. , Kullén Engström, A. , Blomberg, K. & Gustafsson, M. (2013). Nursing students experiences of the supervisory relationship during their last clinical place-ment in the nursing programme. Konferensbidrag vid NET2013 24th International Networking for Healthcare Education Conference, Cambridge, UK, 3-5 september, 2013.
Blomberg, K. , Allvin, R. , Ewertsson, M. , Gustafsson, M. , Kullén Engström, A. , Ohlsson, U. , Sundler Johansson, A. & Bisholt, B. (2012). Clinical group supervision in nursing education for integrate ethical reasoning: students and supervisors’ view. Konferensbidrag vid 13th International Nursing Ethics Conference, Izmir, Turkey, October 4 – 6, 2012.
Bisholt, B. , Blomberg, K. , Sundler Johansson, A. , Kullén Engström, A. , Ohlsson, U. & Gustafsson, M. (2012). Vårdorganisation och sjuksköterskestudenters värdering av lärandemiljö. I: Verksamhetsförlagd utbildning i högskolans vårdutbildningar – möjligheter och utmaningar. Konferensbidrag vid Verksamhetsförlagd utbildning i högskolans vårdutbildningar – möjligheter och utmaningar, Svensk sjuksköterskeförening och Linnéuniversitetet. Stockholm, 17-18 November, 2012.