This page in English

Forskningsprojekt

Välfärdsteknik i kommuner med hjälp av studenter, ViKS

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2024

Kontaktperson

Samuel Edelbring

Två vårdpersonal visar information på en surfplatta för en docka i naturlig storlek förställande en äldre person
Ett övergripande syfte är att fördjupa kunskapen om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i äldreomsorgen.

Projektet genomförs på campus Örebro samt i kommuners särskilda boenden och projektgruppen möter intressenter i återkommande workshops. Metoden bygger på design-based research där intressenterna gemensamt utvecklar aktiviteter och samtidigt bidrar till ökad teoretisk förståelse. I detta fall utvecklas en samverkansform mellan lärosäte, kommunens särskilda boenden och hälso- och sjukvårdens utveckling av välfärdsteknik. Studenter får en nyckelroll där de rör sig mellan lärosäte och omsorgsverksamheten. I utbildningen gör de en ”horisontspaning” gentemot välfärdsteknik, i verksamheten blir de ”förändringsagenter”.

Ett aktivitetsteoretiskt (Engeström) perspektiv anläggs för att synliggöra och förstå de olika intressenternas och aktörernas perspektiv, behov och samverkan.

Finansiärer

  • Vinnova