This page in English

Forskningsprojekt

VFU-forskning inom hälsoprofessioner

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2023

Kontaktperson

Samuel Edelbring

Forskningsämne

Verksamhetsförlagt lärande (VFU) är en viktig del i professionsinriktad högre utbildning. För studenten är det ”där det händer på riktigt”, där kunskaper och färdigheter sätts i spel. VFU är dock ett utmanande område för utbildningarna. Utmaningar rör t.ex. tillgång till kliniska placeringar, tid för handledning, handledarkompetens och kvalitetssäkring gentemot examensmålen.

Pedagogiska frågeställningar rör förutsättningar för lärande i gränslandet mellan formellt och informell undervisning, samverkansfrågor mellan organisationer och teoribildning kring lärande och handledning.

Detta projekt identifierar forskningsfrågor, designar forskningsprojekt och söker forskningsfinansiering för att skapa teoretisk och empirisk kunskap för att stärka kvalitet i verksamhetsförlagda delar av hälsoprofessioners utbildningar.

Finansiärer

  • Vinnova

Samarbetspartners