This page in English

Ute Walter

Befattning: Universitetslektor Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post: dXRlLndhbHRlcjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 302036

Rum: K1109

Ute Walter
Forskningsämne

Om Ute Walter

Ute Walter är lektor i måltidskunskap vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet, Campus Grythyttan. Hennes vetenskapliga meritering är docent. Ute är associate editor för Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Ute har gedigen erfarenhet som chef inom akademien från olika ledningsuppdrag. 

 

Forskning

Ute Walter bedriver sin forskning inom disciplinen måltidskunskap eller på engelska Culinary Arts and Meal Science, i vardagsspråk även kallad gastronomisk forskning. Hon har lett två Formas finansierade projekt som projektledare och ett BFUF-finansierat projekt även det som projektledare. I ett INTERREG-projekt utvecklade hon ansökan tillsammans med de finska projektkollegor och ansvarade för genomförandet av den svenska delen av projektet i Region Västerbotten. Hon medverkar för närvarande i ett Vinnova finansierat projekt och i ett projekt som finansieras av SLU. Ute Walters forskning berör följande områden relaterad till den kulinariska och/eller gastronomiska kontexten.

Konsumenters/gästers måltidsupplevelser och måltider i olika kontexter samt vad dessa betyder för dem. Det kan handla om måltidsupplevelser (bra och dåliga) och drivkrafter bakom dessa, hur måltidsupplevelser bidrar till kundens värdeskapande, tjänsteresenärers måltider, vilka måltidsmönster vi kan se när vi reser och äter i tjänst och hur tjänsteresenärer gör för att uppnå de måltider de vill ha men som inte alltid erbjuds där de vistas.

Gastronomins betydelse för regional utveckling i perifera områden i Sverige. Inom detta område undersöks hur ”fine dining”-restauranger sprider sig från centralort till landsbygd över tid. Den svenska restaurangguiden White Guide’s böcker 2004–2016 har legat till grund för en studie. Även intressant att undersöka är restaurangers och livsmedelsproducenters syn på sina verksamheter och vad de betyder för varandra ur ett gastronomiskt perspektiv. Culinary tourism och/eller gastronomisk turism kopplad till lokal kultur och regional utveckling är viktiga områden som berörs, där även krisberedskap, lokala samhällens självförsörjning och offentlig styrning blir aktuella forskningsfrågor.

Ute Walters forskning grundar sig i ett intresse för gastronomi, restauranger och kulinariskt hantverk i kök och matsal där goda måltider för många är målet. Hon har gedigen professionell erfarenhet från arbete på restauranger i olika positioner i matsal och kök. Detta bidrar till att hennes forskningsintresse både berör det gastronomiska hantverket och dess komplexitet samt hur det förhåller sig till utövandet av exempelvis värdskapet/hospitality genom matsals- och kökshantverket. I samarbetet med en doktorand utforskas värdskapsarbete med utgångspunkt i matsalsmedarbetares perspektiv men även hur matsalsarbete speglas i jobbannonser för serveringspersonal.  I samarbete med en post-doc vid Köpenhamns Professionshögskola och Roskilde universitet i Danmark undersöks det dynamiska värdskapet mellan aktörer, värdskapets ömsesidighet och hur det positivt kan bidra till individens välmående i kontexten på äldreboenden. Här utgör etnografisk metod med en mång-metod ansats grunden till det empiriska arbetet. Ett annat forskningsområde handlar om och hur gastronomisk universitetsutbildning kan bidra till kunskapsbaserad samhällsutveckling. Detta arbete pågår och sker i samverkan med en doktorand och seniora forskare. Utgångspunkten är att gastronomisk kunskap kännetecknas av att praktisk kunskap, teori och konstnärlighet samspelar i frågor som berör måltider.  

Ute ingår i forskargruppen: Måltiden ur sociala och kulturella perspektiv.


 

Utbildning

Ute Walter undervisar på grundnivå och avancerad nivå inom måltidskunskap och värdskap. Hon har gedigen erfarenhet av utbildnings- och programdesign inom området gastronomi och måltider med mångdisciplinär ansats. Hennes undervisning har berört samordning och ansvar för komplexa kurser. Även att skapa förutsättningar för progression i studenters akademiska träning inklusive handledning av examensarbeten samt kontinuerlig handledning av doktorander är delar av hennes pedagogiska erfarenhet.
 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter