This page in English

Ute Walter

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post:

Telefon: 019 302036

Rum: K1109

Ute Walter
Forskningsämne

Om Ute Walter

Ute Walter är lektor i måltidskunskap vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet, Campus Grythyttan, där hon även har ett uppdrag som institutionens prefekt.

 

Forskning

Ute Walter bedriver sin forskning inom disciplinen måltidskunskap eller på engelska Culinary Arts and Meal Science, i vardagsspråk även kallad gastronomisk forskning. Hon har tillsammans med projektkollegor genomfört en systematisk litteraturstudie över området gastronomisk forskning (du kan hitta mer  under följande länk: https://www.umu.se/forskning/projekt/gastronomi-som-en-lank-mellan-den-svenska-livsmedelsproduktionen-och--konsumtionen.-om-betydelsen-av-gastronomisk-forskning-for-utvecklingen-av-livsmedelssektorn/). Ute Walters forskning berör tre områden relaterad till den kulinariska och/eller gastronomiska kontexten.

  1. Konsumenters måltidsupplevelser och måltider i olika kontexter samt vad dessa betyder för konsumenten. Det kan handla om måltidsupplevelser (bra och dåliga) och drivkrafter bakom dessa, hur måltidsupplevelser bidrar till kundens värdeskapande, tjänsteresenärers måltider, vilka måltidsmönster vi kan se när vi reser och äter i tjänst och hur tjänsteresenärer gör för att uppnå de måltider de vill ha men som inte alltid erbjuds där de vistas. 
  2. Gastronomins betydelse för regional utveckling i perifera områden med fokus på norra Sverige. Inom detta område undersöks hur ”fine dining”-restauranger sprider sig från centralort till landsbygd över tid- . Studien är baserad på den svenska restaurangguiden White Guide 2004-2016. Fokus ligger även på att undersöka restaurangers och livsmedelsproducenters syn på regionala livsmedelsprodukter och deras verksamheter samt vad de betyder för varandra ur ett gastronomiskt perspektiv. Culinary och/eller gastronomisk turism kopplad till lokal kultur och regional utveckling är viktiga områden som ingår. 
  3. Ute Walter-s forskning grundar sig i ett intresse för gastronomi, restauranger och kulinariskt hantverk i kök och matsal där goda måltider är målet. Hon har gedigen professionell erfarenhet från arbete på restauranger i olika positioner i matsal och kök. Detta bidrar till att hennes forskningsintresse både berör det gastronomiska hantverket ochdess komplexitet samt hur det förhåller sig till utövandet av exempelvis värdskapet/hospitality genom matsals- och kökshantverket. I samarbetet med ett post-doc projekt undersöks med hjälp av en mång-metodansats det dynamiska värdskapet mellan aktörer, värdskapets ömsesidighet och hur det positivt kan bidra till individens välmående i kontexten på äldreboenden. Här utgör etnografisk metod med en mång-metod ansats grunden till det empiriska arbetet.

Ute ingår i forskargruppen: Måltiden ur sociala och kulturella perspektiv.

För detaljerad CV ser här: 
 

Undervisning

Ute Walter har undervisat på grundnivå och avancerad nivå inom måltidskunskap. Hon har erfarenhet av utbildnings- och programdesign inom området gastronomi och måltider med mångdisciplinär ansats. Hennes undervisning har berört samordning och ansvar av komplexa kurser och progressionen i studenters akademiska träning inklusive handledning av examensarbeten samt handledning av doktorander.
 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Sundqvist, J. , Walter, U. & Hörnell, A. (2020). Eat, Sleep, Fly, Repeat: Meal Patterns Among Swedish Business Travelers. Journal of Gastronomy and Tourism, 4 (2), 53-66.
Sundqvist, J. , Walter, U. & Hörnell, A. (2020). Meal identity as practice: Towards an understanding of business travellers' meal practices. International Journal of Gastronomy and Food Science, 22.
Justesen, L. , Walter, U. , Kristensen, N. H. & Beck, A. M. (2019). The Breakfast Club - co-creational meal practices as rehabilitation strategies in nursing homes. European Journal of Public Health, 29 (Suppl. 4), 178-179.
Wellton, L. , Jonsson, I. M. & Walter, U. (2018). Making Meals in Small Seasonal Restaurants. Journal of Culinary Science & Technology, 16 (1), 1-17.
Wellton, L. , Jonsson, I. M. , Walter, U. & Svingstedt, A. (2017). Restaurant practices: time, planning, knowledge and dreams. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 17 (3), 297-311.
Walter, U. & Edvardsson, B. (2012). The physical environment as a driver of customers' service experiences at restaurants. International Journal of Quality and Service Sciences, 4 (2), 104-119.
Walter, U. , Edvardsson, B. & Öström, Å. (2010). Drivers of customers’ service experiences: a study in the restaurant industry. Managing Service Quality, 20 (3), 236-258.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Wellton, L. , Jonsson, I. M. & Walter, U. (2016). Culinary collisions: the vision of local food use collides with daily restaurant practice. I: C Michael Hall & Stefan Gössling, Food Tourism and Regional Development: Networks, products and trajectories (ss. 273-284). New York, NY: Routledge.
Walter, U. (2010). Case 9:1: Kockar som företagare. I: Monica Hanefors [författare], Värdskap: inom turism och resande (ss. 78-81). Lund: Studentlitteratur AB.
Walter, U. (2008). Bordsbeställning. I: Lena Mossberg, Inga-Britt Gustafsson, Service på restaurang (ss. 16-24). Lund: Studentlitteratur.
Walter, U. (2007). Konstnärer och "kokkonstnärer" som företagare. I: Richard Tellström, Lena Mossberg, Inger M. Jonsson, Den medvetna måltidskunskapen: en vänbok till Inga-Britt Gustafsson (ss. 217-223). Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Walter, U. , Jonsson, I. M. & Sundqvist, J. (2015). Eating out: a study of visitors’ value creating activities related to food and meals. I: Juho Pesonen, Raija Komppula, Tourism engagement co-creating well-being: Proceedings of the 6th Advances in Tourism Marketing Conference, Joensuu, Finland, 8.-10.9.2015. Konferensbidrag vid 6th Advances in Tourism Marketing Conference (ATMC 2015), Joensuu, Finland, September 8-10, 2015 (ss. 327-329). Joensu: University of Eastern Finland.
Walter, U. , Jonsson, I. M. & Sundqvist, J. (2015). Eating out: a study of visitors’ value creating activities related to food and meals. Konferensbidrag vid The 24th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality and Research, Reykjavik, Iceland, October 1‐3, 2015.
Walter, U. & Edvardsson, B. (2012). The role of the physical Environment as a driver of restaurant customers’ service experiences. Konferensbidrag vid 21st Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Umeå University, Umeå, Sweden, November 8-10, 2012.
Walter, U. , Edvardsson, B. & Öström, Å. (2010). Social interactions as drivers of customers' service experiences. I: Pierre Eiglier, James Fitzsimmons, Katherine Lemon, Douglas Pugh, Marketing, strategy, economics, operations & human resources insights on service activities. Konferensbidrag vid 11th international research seminar in service management (ss. 771-790). Aix-en-Provence: University Paul Cézanne Aix-Marseille III.
Walter, U. & Öström, Å. (2009). The role of the physical and social environment in customers’ restaurant experiences. I: Bernd Strauss, Stephen, Quis 11 Moving forward with service quality. Wolfsburg: Ingolstadt School of Management.

Manuskript

Rapporter

Walter, U. , Marshall, M. , Hörnell, A. , Niels Heine, K. & Hedh, H. (2020). Gastronomi som en länk mellan den svenska livsmedelsproduktionen och - konsumtionen: Hur kan gastronomisk forskning bidra till utveckling av den svenska livsmedelskedjan?. Umeå: Restauranghögskolan, Umeå universitet.