This page in English

Forskningsprojekt

Nya kulinariska rum i Sverige

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2016 - 2019

Kontaktperson

Ute Walter

Forskningsämne

Projektet belyser gourmetrestaurangers betydelse för regional utveckling och skapandet av nätverk mellan landsbygdens matproducenter och konsumenterna.

Mat och gastronomi har identifierats som verktyg för att bidra till utvecklingen av landsbygden. Till exempel förväntas matproduktion och gastronomi att locka turister. Produktion måste ses i samband med konsumtion och detta kan exemplifieras med gourmetrestauranger och deras intresse för att använda mat från ofta närliggande producenter. Detta projekt syftar till att analysera hur gourmetrestauranger bidrar till att skapa nya kulinariska rum i Sverige. Projektet svarar på forskningsfrågor om spridning av gourmetrestauranger, deras användning av lokala produkter, och relationerna mellan gourmetrestauranger och regionala livsmedelsproducenter.

Projektbeskrivning

Mat och gastronomi har identifierats som verktyg för att bidra till utvecklingen av landsbygden. Till exempel förväntas matproduktion och gastronomi att locka turister. Produktion måste ses i samband med konsumtion och detta kan exemplifieras med gourmetrestauranger och deras intresse för att använda mat från ofta närliggande producenter. Detta projekt syftar till att analysera hur gourmetrestauranger bidrar till att skapa nya kulinariska rum i Sverige. Projektet svarar på forskningsfrågor om spridning av gourmetrestauranger, deras användning av lokala produkter, och relationerna mellan gourmetrestauranger och regionala livsmedelsproducenter.

Forskare

Finansiärer

  • Formas