This page in English

Forskningsprojekt

Restaurangarbetets praktiker och dess professionella ideal

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Inger M Jonsson

Forskningsämne

Forskning med ett sociologiskt perspektiv om de professionella måltidsproducenter inom restaurangbranschen, ett område som hitintills varit lite beforskat.

Forskning om hur mat blir en måltidsupplevelse med fokus på dagliga praktiker i kök och matsalar: arbetssätt och rutiner, som innehåller kunskapsöverföring, arbetsorganisation och ledarskap.

Finansiärer

  • Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF)
  • Örebro universitet