Campusmässan för studenter

Studenter pratar med utställare.

Campusmässan är Örebro universitets största arbetsmarknadsmässa där du som är student har chansen att träffa arbetsgivare från massor av olika branscher. Vi är en mötesplats där kontaktskapande, rekrytering och framtid står i fokus. 

Just nu pågår arbetet med att skapa nya mötesplatser och möjligheter för våra studenter att möta arbetslivet. Den årliga fysiska mässan kommer att ersättas av till exempel matchmaking-event, kontaktsamtal och andra digitala aktiviteter.

Kontakt

Natalie Henriksson

Tjänstetitel: Verksamhetskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Natalie Henriksson

E-post:

Telefon: 019 301077

Rum: E2251

Natalie Henriksson