This page in English

Ytterligare sätt att komma i kontakt med studenter

Studenter i musikhögskolan

Hitta studenter för rekrytering till tjänster

I vår platsbank har ni som arbetsgivare själv möjlighet att publicera jobbannonser, praktikplatser och examensjobb. Studentarbeten som examensarbete, praktik och VFU publiceras utan kostnad.

Här registrerar du dig om du vill annonsera i Örebro universitets platsbank. 

Hitta studenter för examensarbete och uppsatsskrivning

Om er organisation har en frågeställning eller utmaning som ni vill belysa eller hitta lösningar till kan det passa för ett examensarbete eller uppsatsskrivning. Kontakta oss för att få hjälp att komma vidare till berört/berörda utbildningsprogram för fortsatt dialog om vilka möjligheter som finns.

Hitta studenter för praktik och VFU

Vid flera av våra program ingår praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Genom att besöka arbetsplatser under utbildningen får studenterna applicera sina kunskaper i arbetslivet. Dessutom tillför studenten kompetens till din organisation och är en extern kraft som ser på verksamheten med nya ögon. Kontakta oss för att få hjälp att komma vidare till berört/berörda utbildningsprogram för fortsatt dialog om vilka möjligheter som finns. 

Annonsering och utställarbord på universitet

Annonsering på universitetets anslagstavlor

På våra campus finns fysiska anslagstavlor där du som arbetsgivare har möjlighet att sätta upp jobbrelaterade annonser riktade till våra studenter. Dessa anslagstavlor rensas vanligtvis i slutet av varje månad.

Hyr en utställningsplats på campus

På campus i Örebro finns det möjlighet att hyra en utställningsplats där ni som arbetsgivare kan stå på plats på universitetet och möta våra studenter. Du väljer själv vilket hus du vill stå i, datum och tid som passar er bäst. Läs mer om att hyra utställningsplatser här.

Kontakt med kårsektionerna

Som arbetsgivare finns det möjlighet att ta direkt kontakt med kårsektionerna för att nå en specifik studentgrupp. Örebro studentkår består av nio stycken kårsektioner som tillsammans representerar alla studenter och doktorander på Örebro
universitet. Det är vanligt att kårsektionerna har en näringslivsansvarig som håller i kontakten med arbetsgivare.

Du hittar information om kårsektionerna och hur du kontaktar dem på 
www.orebrostudentkar.se/

För mer information, kontakta:

Jacob Ström

Befattning: Koordinator Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Jacob Ström

E-post: amFjb2Iuc3Ryb207b3J1LnNl

Telefon: 019 303112

Rum: E2222

Jacob Ström