This page in English

Professionsprofilen – här möts studenter och arbetsgivare

Studenter på Professionsprofilen

Professionsprofilen är ett verktyg för samverkan där studenter får träffa inbjudna gäster vid rundabordssamtal. Gästerna kommer från olika branscher och verksamheter och representerar olika yrkesroller.

Aktiviteten skapades för att studenterna ville ha en ny form av arbetsgivarmöten, som
komplement till mässor och andra aktiviteter. Deras önskemål var fokus på det personliga mötet och djupare dialoger i mindre grupper med yrkesverksamma.

Vad får du som arbetsgivare ut av Professionsprofilen?

Du får ett personligt möte med studenterna som ger större inblick i utbildningsprogrammen och studenternas kunskap. Du får också möjlighet att inspirera och informera om din verksamhet och vad ni kan erbjuda studenterna i framtiden.

Vad får studenterna ut av Professionsprofilen?

Studenterna får inspiration, information och målbilder inför deras framtida arbetsliv. De får också inblick i olika yrkesroller och vad de kan arbeta med efter examen. Studenterna ges även en möjlighet att knyta värdefulla kontakter för uppsats, praktik/VFU, examensarbete och anställning.

Kontakta oss

Natalie Henriksson

Befattning: Verksamhetskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Natalie Henriksson

E-post: bmF0YWxpZS5oZW5yaWtzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 301077

Rum: E2206

Natalie Henriksson
Anette Mattsson, vd för Film Capital Stockholm

Mattsson: "Professionsprofilen – fantastiskt utvecklande"

Hur upplevde du ditt deltagande som gäst på Professionsprofilen?

– En fantastiskt utvecklande aktivitet både för den besökande gästen och studenterna. Vi ser potential i att förmedla vårt varumärke samtidigt som vi lär oss mer om studenternas kunskap och drivkrafter. Under Professionsprofilen ges chansen att skapa kontakter för framtiden.

Anette Mattsson, tidigare vd för Film Capital Stockholm