Anmäl dig till nyhetsbrev från Örebro universitet

Du som arbetar inom skolan och vill ha information om vad som sker på Örebro universitet gällande skolsamverkan, Linje 14 och om våra utbildningar är välkommen att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Vi skickar ut cirka fyra nyhetsbrev om året.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Denna behandling bygger på att dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke. Uppgifterna namn, titel och e-postadress kommer Örebro universitet att använda i syftet att kunna skicka nyhetsbrev till dig. Du kan när som helst ta tillbaka samtycket genom att kontakta marknadsforing@oru.se eller lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se.*