Studiebesök och skolbesök

Vi tar emot studiebesök från skolor. Studiebesöken inleds med en introduktion om Örebro universitet som följs av studenter som berättar om sin resa till högre studier och besöket avslutas med en campusvandring.

Vi besöker även skolor i regionen på förfrågan.

Vill du komma på studiebesök eller att vi kommer och besöker din skola? Skicka ett mejl till Kenan Keljalic.

Kontakta oss

Kenan Keljalic

Tjänstetitel: Aktivitetssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Kenan Keljalic

E-post:

Telefon: 019 303170

Rum: E2228

Kenan Keljalic