Studiebesök och skolbesök

Vi tar emot studiebesök från skolor, föreningar, företag och offentlig verksamhet. Studiebesöket är en guidad tur som tar cirka 60 minuter. Den ger en allmän information om campus och den utbildning och forskning som bedrivs här.

Vi besöker även skolor runt om i regionen.

Vill du komma på studiebesök eller att vi kommer och besöker din skola? Skicka ett mejl till Evelina Carey.

Kontakta oss

Evelina Carey

Tjänstetitel: Samverkanskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Evelina Carey

E-post:

Telefon: 019 303306

Rum: N1013

Evelina Carey