Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning, 7,5 hp

Örebro universitet erbjuder en kurs i grundläggande programmering för verksamma lärare, på uppdrag av Skolverket. Kurserna riktar sig mot ämneslärare i matematik och ges på kvartsfart under en termin.

Händer vid ett tangentbord

Förutom relevanta kunskaper och färdigheter i programmering ingår även didaktiska inslag och reflektioner som möjliggör omedelbar implementering i kursdeltagarnas egen undervisning.

Kurserna ger en introduktion till programmering, med fokus på implementering inom undervisning i matematik. Förutom rent programmeringstekniska färdigheter introduceras studenterna till didaktiska aspekter av programmering inom dessa ämnen.

Specifika kursämnen inkluderar följande:

 • datalogiskt tänkande i allmänhet
 • programmering som problemlösning
 • representation, analys och visualisering av algoritmer (pseudokod, flödesdiagram)
 • grundläggande begrepp, byggstenar och typer av programmeringsspråk
 • verktyg för att lära programmering på olika komplexitetsnivåer (Scratch, Roberta)
 • introduktion till programmering med Python
 • läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintlig programkod
 • programmering för att kunna undervisa utifrån gällande styrdokument
 • verktyg för att underlätta programmering, felsökning och testning
 • orientering i programmeringens roll i respektive ämne
 • relevant ämnesdidaktisk och programmeringsdidaktisk forskning
 • enkla programmeringsexempel i mer avancerade språk, t.ex. Java (endast mot gymnasiet)
 • programmering som stöd i matematisk problemlösning och modellering 
 • övningar i att omsätta didaktiska principer i undervisning (endast mot matematik grundskolan)
 • programmering för att stärka elevers matematiska förmågor, med särskilt fokus på problemlösning och att undersöka begrepp (endast mot matematik grundskolan)

Kursen är utformad som en distanskurs med fyra obligatoriska träffar i klassrum. I tillägg till träffarna finns en serie internetbaserade föreläsningar, som följs av såväl reflektioner kring föreläsningarnas relation till specifik undervisning som obligatoriska och frivilliga programmerings- och/eller inlämningsuppgifter. Fältstudier med test i skolan rekommenderas.

De fyra träffarna förläggs i möjligaste mån på olika skolor alternativt på Örebro universitet. Exakta datum är inte bestämda än, men vi räknar med att träffarna blir cirka en gång i månaden.

 • Träff 1: Heldag.
 • Träff 2: Halvdag.
 • Träff 3: Halvdag.
 • Träff 4: Hel- eller halvdag beroende på antal.

Examinationen sker genom skriftliga inlämningsuppgifter (programmeringsövningar), samt skriftlig och muntlig redovisning av didaktiska reflektioner kring hur momenten kan tillämpas i skolan.

Uppdragsutbildningen riktar sig till yrkesverksamma lärare, framför allt inom Örebro län.

Utbildningen är kostnadsfri. 

Anmälan är stängd.

Kursansvarig

Niklas Eriksen

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Niklas Eriksen

E-post:

Telefon: 019 303361

Rum: T2119

Niklas Eriksen

Kursadministration

Therese Mejman

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Therese Mejman

E-post:

Telefon: 019 301102

Rum: T1105

Therese Mejman