Omvårdnadsvetenskap

Foto på en person i sjuksköterskekläder står vid en patientsäng där det ligger en docka.

Här har vi samlat källor och resurser för dig som läser omvårdnadsvetenskap. Ta del av böcker, databaser och andra resurser som är bra för dig att känna till. På denna sida får du hjälp att söka, värdera och använda information.

Information, databaser och artiklar

Här finner du olika typer av källor som är relevanta för dig som studerar omvårdnadsvetenskap.

Vetenskapliga artiklar söks lämpligast fram via Örebro universitetsbiblioteks databaser. I Databaslistan hittar du en fullständig lista över alla bibliotekets databaser, där kan du söka efter en specifik databas eller avgränsa till ämnesområde. I listan nedan hittar du lämpliga databaser inom omvårdnadsvetenskap samlat.

Ibland kan det vara bra att du kompletterar din sökning i tvärvetenskapliga databaser som Web of Science och Scopus. Båda är citeringsdatabaser vilket innebär att du kan se vilka som citerat varje artikel. Web of Science är en bra databas om du vill söka på citeringar men kan också vara bra att söka i om du har en multidisciplinär frågeställning.

Fysiska böcker och annat tryckt material letar du fram med universitetsbibliotekets sökverktyg Primo.

Alla e-böcker kan läsas direkt via din skärm och du når även dem via söktjänsten Primo. I vissa fall kan du ladda ner e-boken och använda specialfunktioner.

  • Clinical Key Student
    Clinical Key är en interaktiv lärplattform där du får tillgång till 300 e-böcker med klinisk inriktning samt bilder och filmer.
  • EBook Central
    Ebook Central är bibliotekets största samling med e-böcker och har över 5 000 titlar inom området omvårdnad. De flesta av böckerna kan användas av ett obegränsat antal användare samtidigt, men vissa böcker är endast tillgängliga för en användare åt gången.

Forskningsmetodik

  • SAGE Research Methods

    Via SAGE Research Methods finner du böcker och artiklar om forskningsmetodik. Prova gärna Methods Map där du kan söka dig fram till rätt metod med hjälp av ett visuellt sökverktyg.

Tidskrifter vid Örebro universitetsbibliotek

Söker du en specifik tidskrift kan du söka efter titeln i sökverktyget Primo. I förteckningen finns information om vilka år som finns tillgängliga.

Tidskrifter vid Region Örebro län

Finns inte tidskriften du letar efter i universitetets lista så kan du testa att söka bland Region Örebro läns tidskrifter. Länkarna fungerar bara inom Region läns nätverk, men du har tillgång till tidskrifterna från Medicinska bibliotekets (Campus USÖ) datorer.

Evidens betyder bästa tillgängliga vetenskapliga bevis. Att arbeta med EBM innebär att kombinera evidens med kliniskt kunnande och patientens unika situation och önskemål. Läs mer på webbplatsen för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

I Statens beredning för medicinsk och social utvärderings handbok kan du läsa mer om systematisk granskning av metoder i hälso- och sjukvården. Kapitel 4 handlar om litteratursökning.

Vad är PICO och hur/när använder jag det? Läs kapitel 3 i Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården - en metodbok.

Kontrollerade ämnesord

I de flesta medicinska och omvårdnadsvetenskapliga databaser har varje artikel taggats med ämnesord som beskriver innehållet i artikeln. Att söka med kontrollerade ämnesord kan därför ge färre och mer relevanta träffar. Oftast bygger du en sökning både med kontrollerade ämnesord och fritextord för att fånga in det område du är intresserad av.

I Cinahl kallas ämnesorden för Cinahl Headings, I PubMed och Medline MeSH-termer och i PsycInfo kallas ämnesorden för Thesaurus.

På Svensk MeSH hittar du översättning av alla MeSH-termer till svenska.

På sidan Termer för upplevelser och bemötande i olika former hittar du även en lista över ett antal ämnesord som kan vara en bra utgångspunkt när du söker efter artiklar om känslor, upplevelser och bemötande.

Resurser och verktyg

Här finner du andra användbara hjälpmedel när du ska söka information.

Foto på 4 dörrar till tre handledningsrum

Drop-in

I drop-in-hjälpen kan du få svar på kortare frågor om informationssökning.

Foto på ryggarna av två personer som sitter i ett grupprum.

Boka sökhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.

Foto på en person som står vid en whiteboard-tavla.

Sökteknik

Vid sök i databaser behöver du kunna vissa söktekniker för bästa resultat.

text

Covidence

Om du skriver uppsats och ska göra en litteraturstudie kan du ta hjälp av Covidence. Programmet sorterar bort artikeldubbletter, underlättar gallringen och kan även användas för att få ut ett prismadiagram.

Logotypen för Libkey Nomad

LibKey Nomad

Hitta PDF-fulltext till artiklar när du är utanför campus-nätverket. Installera tillägget, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Bild på BrowZine på flera olika skärmar.

BrowZine

Med BrowZine kan du lägga upp bevakningar av tidskrifter inom olika ämnesområden så att du får uppdateringar när nya artiklar publiceras. Tjänsten finns som webbsida och app, och kan även användas för att bläddra i tidskrifter.

Kontaktbibliotekarie för omvårdnad:

Marit Hammarland

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Marit Hammarland

E-post: bWFyaXQuaGFtbWFybGFuZDtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303213

Rum: U2154

Marit Hammarland