Rättsvetenskap

Foto på en staty av Justitia tillsammans med böcker och en jordglob.

Här har vi samlat källor och resurser för dig som läser rättsvetenskap. Ta del av böcker, databaser och andra resurser som är bra för dig att känna till. På denna sida får du hjälp att söka, värdera och använda information.

Information, databaser och artiklar

Här finner du olika typer av informationskällor som är relevanta för dig som studerar rättsvetenskap.

Databaser för svensk lagstiftning och rättspraxis

 • JUNO 
  Kommenterad lagstiftning, praxis från alla överrätter och ett stort antal propositioner med mera. Följande tidskrifter ingår: Svensk juristtidning, Skattenytt, Svensk skattetidning. OBS: Inga tingsrätts- eller förvaltningsdomar!
 • InfoTorg (Rättsbanken) 
  Domstolspraxis, författningar, förarbeten, myndighetspraxis, litteratur, skatteinformation, europarätt. Vissa tingsrättsdomar.

Fritt på nätet

Lagstiftning i andra länder

Rättspraxis Europa

 • HUDOC
  European Court of Human Rights. Se här också Country Profiles.
 • CURIA
  EU-domstolens webbplats
 • EUR-Lex
  Europeiska unionens lagstiftning: fördrag, rättsfall, gemenskapens förberedande rättsakter.
 • N-Lex
  Europas nationella lagstiftning
 • Ämnesguiden för EU

Lagstiftning i Danmark

Lagstiftning i Norge

Lagstiftning i Finland

 • Eduskunta
  Finska riksdagen (på svenska).
 • Finlex
  Portal till finsk rättsinformation (på svenska).
 • Slaf
  Svenskt lagspråk i Finland.

Lagstiftning i Storbritannien

Lagstiftning i Frankrike

Nationalförsamlingen och senaten utgör det franska parlamentet.

Lagstiftning i Tyskland

Lagstiftning i USA

Lagstiftning i Kanada

Lagstiftning i Australien

Lagstiftning i Nya Zeeland

Webbresurser för internationell rätt/folkrätt

Digitala uppslagsverk & referensverk inom Internationell rätt/folkrätt

Internationella domstolar

Internationella fördrag

Fysiska böcker

Fysiska böcker och annat tryckt material letar du fram med universitetsbibliotekets sökverktyg Primo.

Böcker inom rättsvetenskap hittar du på huvudbibliotekets entréplan på hyllorna 340–348. Äldre tryckt litteratur inom rättsvetenskap är placerad på huvudbibliotekets andra våning på hyllorna Oe–Oet.

E-böcker

Alla e-böcker kan läsas direkt via din skärm och du når även dem via söktjänsten Primo. I vissa fall kan du ladda ner e-boken och använda specialfunktioner.

 • EBook Central
  Ebook Central är bibliotekets största samling med e-böcker. Klicka på Browse subject och välj Law.De flesta av böckerna kan användas av ett obegränsat antal användare samtidigt, men vissa böcker är endast tillgängliga för en användare åt gången.

Vetenskapliga artiklar söks lämpligast fram via Örebro universitetsbiblioteks databaser. I Databaslistan hittar du en fullständig lista över alla bibliotekets databaser, där kan du söka efter en specifik databas eller avgränsa till ämnesområde. I listan nedan hittar du lämpliga artikeldatabaser inom rättsvetenskap samlat.

Söker du en specifik tidskrift kan du söka efter titeln i sökverktyget Primo. I förteckningen finns information om vilka år som finns tillgängliga. Några av de nedanstående tidskrifter kräver en särskild inloggning. Kontakta biblioteket.

Resurser och verktyg

Här finner du andra användbara hjälpmedel när du ska söka information.

Foto på 4 dörrar till tre handledningsrum

Drop-in

I drop-in-hjälpen kan du få svar på kortare frågor om informationssökning.

Foto på ryggarna av två personer som sitter i ett grupprum.

Boka sökhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.

Foto på en person som står vid en whiteboard-tavla.

Sökteknik

Vid sök i databaser behöver du kunna vissa söktekniker för bästa resultat.

Logotypen för Libkey Nomad

LibKey Nomad

Hitta PDF-fulltext till artiklar när du befinner dig utanför universitetets campus-nätverket. Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Bild på BrowZine på flera olika skärmar.

BrowZine

Med BrowZine kan du lägga upp bevakningar av tidskrifter inom olika ämnesområden så att du får uppdateringar när nya artiklar publiceras. Tjänsten finns som webbsida och app, och kan även användas för att bläddra i tidskrifter.

Kontaktbibliotekarie för rättsvetenskap:

Gitta Harder

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Gitta Harder

E-post: Z2l0dGEuaGFyZGVyO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303231

Rum: U1140

Gitta Harder