Uppsats utomlands

En man sitter på en bro i Asien

Det finns flera olika sätt att plugga utomlands. Ta chansen att skriva din uppsats i ett annat land med stipendium via Minor Field Studies (MFS) eller Erasmus praktikstipendium.

Minor Field Studies (MFS) är ett program med inriktning på utvecklingsfrågor, finansierat av Sida. Du samlar material till din C- eller D-uppsats utomlands under minst 8 veckor i ett låg- eller medelinkomstland. En MFS-studie kan göras inom alla akademiska områden.

Erasmus praktikstipendium ger dig möjlighet att skriva uppsats eller samla in material i ett annat EU-medlemsland under minst 8 veckor. Precis som med MFS kan du göra Erasmuspraktik inom alla ämnen.