Uppsats utomlands

En man sitter på en bro i Asien

Det finns flera olika sätt att plugga utomlands. Ta chansen att skriva din uppsats i ett annat land med stipendium genom Erasmusprogrammet, Erasmus praktikstipendium.

Erasmus praktikstipendium ger dig möjlighet att skriva uppsats/samla in material i ett annat EU-medlemsland under minst 8 veckor och det kan du göra inom i princip alla ämnen.