Uppsats utomlands

En man sitter på en bro i Asien

Det finns flera olika sätt att plugga utomlands. Ta chansen att skriva din uppsats i ett annat land via Minor Field Studies (MFS) eller Erasmus praktikstipendium.

Minor Field Studies (MFS) är ett program med inriktning på utvecklingsfrågor, finansierat av Sida. Du samlar material till din C- eller D-uppsats utomlands under 8-10 veckor i ett låg- eller medelinkomstland. En MFS-studie kan göras inom alla akademiska områden.

Erasmus praktikstipendium ger dig möjlighet att skriva uppsats eller samla in material i ett annat EU-medlemsland under minst 8 veckor. Precis som med MFS kan du göra Erasmuspraktik inom alla ämnen.