Uppsats utomlands

Du vet väl om att det kan finnas flera olika sätt att plugga utomlands. Ta chansen att skriva din uppsats i ett annat land!

Om du väljer att göra en datainsamling inom Europa kan du ansöka om Erasmus+ praktikstipendium. Är du intresserad av att göra en fältstudie i ett låg- eller medelinkomstland, kan du ansöka om ett stipendium inom Minor Field Studies (MFS).

Du kan läsa mer om båda stipendierna nedan.

Tjej på buss kollar mobilen

Erasmus+ praktikstipendium

Läs mer om Erasmus+ praktikstipendium

Djungel

Minor Field Studies (MFS)

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram där du kan samla in data till din uppsats i ett låg- eller medelinkomstland.