Kontakta Internationella kontoret

Medarbetare på Internationella kontoret

Medarbetare vid Internationella kontoret

Du är välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att studera, göra praktik/VFU eller skriva din uppsats utomlands.

Vi finns mitt i Långhuset i korridoren mitt emot Infocenter. 

Vid Internationella kontoret arbetar fyra koordinatorer som ansvarar för olika länder och program. Har du generella frågor om utbytesstudier är du välkommen att kontakta vem som helst av oss.

Du kan boka tid med oss genom att mejla This is an email address.

Har du frågor som berör dina studier, exempelvis när i din utbildning du kan åka på utbyte, tillgodoräknande och kursval vid utbytesstudier vänder du dig till studievägledarna vid din institution.