Att jobba som anteckningsstöd

Anteckningsstöd är ett värdefullt stöd för en student som på grund av funktionsnedsättning har svårigheter att föra egna anteckningar vid föreläsningar och innebär att du delar med dig av dina egna föreläsningsanteckningar till en eller flera studenter.

Hur går det till?

Uppdraget går ut på att du är med på föreläsningar och skriver anteckningar till dig själv som vanligt. Anteckningarna ska inte vara en direkt avskrivning av en eventuell Powerpoint utan omfatta det som sägs på en föreläsning.

Efter föreläsningarna snyggar du till dina anteckningar, delar in i stycken, förtydligar med rubriker, rättar till språket och gör dem tydliga för att någon annan ska förstå dem. Därefter mejlar du dina anteckningar, antigen direkt till studenten som du ska vara anteckningsstöd åt eller till oss på Funka som vidarebefordrar mejlet, beroende på överenskommelse.

Uppdraget sträcker sig oftast över en termin och kan avbrytas av bägge parter när som helst under terminen.

Du som anteckningsstöd har inget ansvar för studentens studier eller studieresultat, det är studentens eget ansvar att göra föreläsningsanteckningarna till användbart studiematerial.

Arvode

Det är efterarbetet, d.v.s. bearbetningen av anteckningarna innan du skickar iväg dem, som du får betalt för, inte själva skrivandet.  Arvodet för anteckningsstöd är 105 kr/h och du får betalt för 2 timmars arbete i veckan, oavsett antal föreläsningar.

Intyg

När du avslutar ditt uppdrag, kan du på begäran, få ett intyg på att du har arbetat som anteckningsstöd.

Intresseanmälan