Möt en av våra lärare i genusvetenskap

Evelina Johansson Wilén är lektor och utbildningsansvarig i genusvetenskap. I den här intervjun berättar hon om sin väg in i genusvetenskapen, sin pågående forskning och undervisning samt ger några tips till blivande studenter.

Vad handlar din forskning om?

I min avhandling skrev jag om feministiska aktivister och deras upplevelser av de feministiska rörelser som de var aktiva i. Jag var särskilt intresserad av hur de förstod feministisk förändring och feministisk politik och hur deras feministiska engagemang påverkade deras vardagliga liv. Efter min avhandling har jag varit fortsatt intresserad av olika politiska rörelser, både feministiska och antifeministiska sådana. Just nu undersöker jag till exempel historiska och samtida kvinnostrejker, olika feministiska initiativ inom akademin och på regional nivå, samt hur olika antifeministiska rörelser förstår och förhåller sig till feminism.

Evelina Johansson Wilén står framför en grå vägg och tittar in i kameran

Evelina Johansson Wilén

Varför valde du genusvetenskap?

Jag läste grundkursen mest på skoj direkt efter att jag avslutat min gymnasieutbildning. När jag väl hade börjat var det svårt att sluta. Genusvetenskapen gav mig möjlighet att lära mig mer om frågor som jag var intresserad av och fick mig att tänka annorlunda kring sådant som jag tidigare tagit för givet. Varje kurs jag läste gav mig en djupare och mer komplex förståelse för fenomen så som kön, klass och etnicitet och hur de förhåller sig till varandra.

Vilka kurser undervisar du på?

För närvarande undervisar jag på ett flertal kurser. På grundkursen i genusvetenskap är jag med på Introduktion till det genusvetenskapliga forskningsfältet, Arbetets villkor och Kön, makt och sexualitet. Jag undervisar dessutom på kursen Mäns våld mot kvinnor och Gender Equality and the Nordic Welfare State. Jag är även med på ett hörn på ett flertal sociologikurser, där genusperspektivet är viktigt.

Vad är det roligaste med undervisningen?

Jag tycker att undervisningen är en av de roligaste sakerna med att vara verksam på universitetet. Att få träffa studenter och tillsammans med dem vrida och vända på komplexa frågor om hur genus samverkar med andra maktordningar och hur dessa maktordningar kan utmanas är verkligen ett lyxigt jobb där jag lär mig nya saker varje termin!

Har du några tips till blivande studenter?

Jag minns att jag till en början tyckte att det var utmanande att börja läsa på universitetet. Jag kommer inte från en studievan bakgrund och blev lite överväldigad av alla nya perspektiv, teorier och texter. Men det gav snabbt med sig. Genom att diskutera med lärare och studenter – och framför allt – genom att våga fråga när det var någonting som jag inte förstod så utvecklades min självkänsla och tro på att universitetet var en plats för mig! Utifrån den erfarenheten skulle mitt främsta tips till blivande studenter vara att se utbildning som en möjlighet att lära sig nya saker och att utvecklas tillsammans.