Kurser i genusvetenskap

Vill du vara med och forma ett mer jämlikt, jämställt och icke-diskriminerande samhälle? Genusvetenskap förbereder dig för att arbeta med jämställdhets- och mångfaldsfrågor inom privat, offentlig och ideell sektor.

Student i genusvetenskap

 

Genusvetenskap är ett ämne där du får lära dig om hur genus fungerar som strukturerande princip i samhället. I ämnet undersöks även betydelsen av andra strukturer så som klass, etnicitet, sexualitet, funktionsvariationer och ålder, och hur dessa samspelar. Genus påverkar vår vardag, vårt beteende och vårt samhälle. I genusvetenskap ställs därför frågor om hur människor beroende på könstillhörighet, genus och sexualitet påverkas olika av politiska beslut, utformning av lagstiftning och välfärdsreformer. Ämnet undersöker sådant som maktrelationen mellan kvinnor och män, hur heteronormen reglerar kroppar och sexualitet, och hur postkoloniala genusrelationer påverkar global politik.

Kurserna i genusvetenskap

Kurserna i genusvetenskap ger dig också kunskaper i feministisk samhällsvetenskaplig teori, forskningsmetod och vetenskapsteori. Du lär dig att skriva texter och göra analyser med genusvetenskaplig relevans. Studierna förbereder dig både för vidare studier på avancerad nivå och för arbeten inom privat, offentlig och ideell sektor. Genusvetenskaplig kompetens är särskilt viktigt för den som vill arbeta med frågor om jämställdhet och mångfald, men våra kurser ger också en god grund för dig som vill arbeta med utredningar och analyser av olika samhällsfenomen.

Genusvetenskapskursen är den bästa kursen som jag läst under mina tre år på universitetet. Den har fantastiska lärare som är engagerade och verkligen lär ut till oss studenter – saker har verkligen fastnat i huvudet.

Skräddarsy din utbildning

Genusvetenskap ges som fristående kurser och du kan själv kombinera genusvetenskap med ett eller två ytterligare ämnen för att få en kandidatexamen. Du kan välja de andra ämnena så att de passar den profil du vill ha när du söker jobb, eller utifrån vilken behörighet du behöver för vidare studier på avancerad nivå.

En kandidatexamen omfattar 180 hp och du måste läsa 90 hp i minst ett ämne. Om du läser 90 hp genusvetenskap kan du ta ut en kandidatexamen i genusvetenskap.

Ett exempel på examen:
Genusvetenskap, 90 hp
Ämne 2, 60 hp
Ämne 3, 30 hp
Alternativt:

Genusvetenskap 90 hp
Ämne 2, 90 hp
Om du vill läsa vidare på avancerad nivå efter din kandidatexamen i genusvetenskap så finns det tvärvetenskapliga Magisterprogram i samhällsanalys där du kan skriva din magisteruppsats i genusvetenskap. Här kan du läsa mer om Magisterprogram i samhällsanalys.

Karriär och arbetsmarknad

Om du har genusvetenskap som huvudämne har du stor kompetens att göra analyser av hur förändringar i organisationer, politiska beslut och reformer påverkar grupper som lever under olika villkor. Du får också lära dig att göra analyser och utredningar. Detta ger dig en god grund för att söka jobb inom såväl privat, offentlig som ideell sektor.

Om du har ett annat ämne som huvudämne, ger en eller två terminers studier i genusvetenskap kompetens som ofta efterfrågas då nästan alla arbetsplatser och verksamheter idag har behov av anställda som har kunskaper om jämställdhet och mångfald.

Kontakt Genusvetenskap

Lena Gunnarsson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Lena Gunnarsson

E-post:

Telefon: 019 303371, 0762 313679

Rum: F3254

Lena Gunnarsson
Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

Tre studenter i en studentbostad.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.