This page in English

Kontakt och organisation

Projektledare

Ann Öhman

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Ann Öhman

E-post:

Telefon: 019 303106

Rum: F3209

Ann Öhman

Projektadministratör

Sofia Folkesson

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Sofia Folkesson

E-post:

Telefon: 019 303413

Rum: F2114

Projektsamordnare

Anna-Eva Olsson

Tjänstetitel: Projektsamordnare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Anna-Eva Olsson

E-post:

Telefon: 019 301053

Rum: A2117

Anna-Eva Olsson

Kommunikatör

Inget resultat

Programansvarig: Förskollärarprogrammet

Marianne Skoog

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Marianne Skoog

E-post:

Telefon: 019 302148

Rum: F3243

Marianne Skoog

Programansvariga: Grundlärarprogrammet

Malin Hagström

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Malin Hagström

E-post:

Telefon: 019 303709

Rum: T2105

Malin Hagström

Karin Rudsberg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Karin Rudsberg

E-post:

Telefon: 019 301327

Rum: F3216

Karin Rudsberg

Programansvarig: Ämneslärarprogrammet

Tomas Svensson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Tomas Svensson

E-post:

Telefon: 019 301291

Rum: F2148

Tomas Svensson

Programansvarig: Specialpedagogiskt program

Charlotta Pettersson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Charlotta Pettersson

E-post:

Telefon: 019 301386

Rum: F3230

Charlotta Pettersson

Organisationsskiss

Projektorganisation

Projektägare: Rektor

Styrgruppsordförande: Rektor

Styrgrupp: Rektor, prorektor, universitetsdirektör och vicedekan för lärarutbildningen

Projektledare: Ann Öhman Sandberg

Projektgrupp: Projektet består av flera delprojekt som leds av delprojektledare

Intern referensgrupp: Prefekterna från de institutioner som är involverade i lärarutbildningen

Extern referensgrupp: Representanter från skolhuvudmän i regionen