Lärarutbildning vid Örebro universitet

Workshopserie: Dynamiska matematikprogram i undervisningen

Händer som skriver på en laptop

Öka din digitala kompetens!
Örebro universitet erbjuder under hösten 2023, på uppdrag av Skolverket, kompetensutvecklingsstöd inom matematikdidaktik.

Lärare behöver digital kompetens för att använda digitala verktyg i undervisningen. När de nationella proven blir digitala så ökar det behovet. Den digitala kompetensen innefattar både kunskaper i själva handhavandet av digitala verktyg och didaktiska kunskaper i användningen av dem i undervisningen.

Skolverket erbjuder därför kompetensutvecklingsstöd inom matematikdidaktik, med särskilt fokus på dynamiska matematikprogrammet GeoGebra. Stödet paketeras i moduler på Lärportalen (larportalen.skolverket.se). På uppdrag av Skolverket ger Örebro universitet under hösten 2023 ett kompletterande stöd i form av en workshopserie.

Målgrupp

Workshopsserien riktar sig till lärare som undervisar i matematik i årskurserna 7–9 och i gymnasieskolan samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Den vänder sig främst till lärare som saknar eller har begränsad erfarenhet av att arbeta med programmet GeoGebra. Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga matematiklärare. I mån av plats är workshopsserien öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer.

Genomförande

Workshopserien löper parallellt med att deltagarna genomför modulen Dynamiska matematikprogram i undervisningen, åk 7–9 eller Dynamiska matematikprogram i undervisningen, Gy. Den totala omfattningen i tid för att följa en modul beräknas till ca 20 timmar för deltagarna, varav workshopserien utgör ca 10 timmar.

Workshopserien är campusförlagd och består av fyra träffar:

Onsdag 13 sep kl. 15.00-18.00
Onsdag 27 sep kl. 15.00-17.00
Onsdag 11 okt kl. 15.00-17.00
Onsdag 25 okt kl. 15.00-18.00

Deltagande i workshopserien är kostnadsfritt. 

Anmälan är stängd.

Vid eventuella frågor kontakta

Andreas Bergwall, universitetslektor i matematik

Mejl: This is an email address

Telefon: 019-30 39 03