Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia, 300 hp

Starttermin: Hösten 2019 (kommande)

Är du intresserad av ämnena svenska och historia och vill föra ditt intresse vidare till elever i gymnasieskolan? Då är det här en utbildning för dig.

Anmälan öppnar 2019-03-15

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 och Historia 1b / 1a1+1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A och Historia A

I programmet varvar du ämnesstudier i svenska och historia med verksamhetsförlagd utbildning och kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Svenska är ditt förstaämne och omfattar 120 hp, historia är ditt andraämne och omfattar 90 hp. Båda ämnena innehåller ämnesdidaktik.

I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp. Det innebär att en del av din utbildning sker på skolor i regionen. Här får du möjlighet att under handledning pröva dina kunskaper i praktiken, studera skolans verksamhet och lärarens arbete.

Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan breddar och fördjupar din pedagogiska kompetens. Innehållet berör till exempel utveckling och lärande, sociala relationer och konflikthantering, specialpedagogiska frågor samt bedömning och betygsättning.

Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia, 300 hp

Programmet omfattar 300 högskolepoäng (hp) och leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Utbildningen omfattar studier i utbildningsvetenskaplig kärna, ämnen och ämnesdidaktik. Nedan följer det huvudsakliga upplägget av programmet med förstaämne svenska och andraämne historia.


Termin 1
Kursen Utbildningsvetenskaplig kärna I, som innehåller fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).


Termin 2
Kursen Svenska Ia, som innehåller fem veckors VFU.


Termin 3
Kursen Svenska IIa.


Termin 4
Kursen Historia Ib.


Termin 5
Kursen Svenska IIIa, som innehåller fem veckors VFU.


Termin 6
Kursen Svenska IVa och kursen Historia IIb.


Termin 7
Kursen Historia IIIb.


Termin 8
Kursen Utbildningsvetenskaplig kärna II och kursen Historia IVb, som innehåller ett självständigt arbete om 15 hp.


Termin 9
Kursen Svenska Va, som innehåller ett självständigt arbete om 15 hp.


Termin 10
Kursen Utbildningsvetenskaplig kärna III, som innehåller fem veckors VFU.


Övrig information

För att få genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen måste du som antagits uppvisa registerutdrag från polismyndigheten för rektor/gymnasiechef på aktuell skola.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 och Historia 1b / 1a1+1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A och Historia A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 15

Urval: Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Utbildningen förbereder för undervisning i gymnasieskolan i ämnena svenska och historia. Utbildningen ger också möjlighet att arbeta med dessa ämnen i grundskolans årskurs 7-9.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

  • Studievägledare: Madeleine Holsmyr

    Telefon: 019 303000 (växel)

    E-post: This is an email address

  • Studievägledare: Susanne Sundquist

    Telefon: 019 303000 (växel)

    E-post: This is an email address