Life Science-företaget Cambrex: ”Stort behov av att anställa analytiska kemister”

En bild av Cambrex laboratorium i Karlskoga.

Kemister från Örebro universitet är attraktiva för det expanderande bolaget Cambrex i Karlskoga.

Labberfarenhet – och goda kunskaper om olika analystekniker. Det är några faktorer som bidrar till att det expansiva Life Science-företaget Cambrex gärna anställer kemistudenter från Örebro universitet.
– De nyutexaminerade studenterna har goda förkunskaper och förståelse inom analytisk kemi, säger Emma Nemez på Cambrex.

Cambrex Karlskoga har nästan 500 anställda och tillhör den globala Cambrexkoncernen, som är aktiv inom innovativ kemi och har kunder över hela världen. I Karlskoga tillverkas produkter till läkemedelsföretag. Här finns också en avdelning för forskning och utveckling.

Företaget befinner sig just nu i en expansiv fas, vilket innebär att de kommer att behöva anställa mycket de närmaste åren.

– Vi ser ett ökat behov av analytiska kemister. Vi växer hela tiden, inte minst för att vi får in nya produkter via vår avdelning forskning och utveckling som sedan blir kommersiella och då flyttas produkterna över till avdelningen för kvalitetskontroll. Just nu bygger vi dessutom om vår fabrikspark för att öka vår kapacitet ytterligare, berättar Emma Nemez, som är chef för avdelningen QC Analys på Cambrex Karlskoga.

Emma Nemez.

Emma Nemez på Cambrex.

Anställer gärna studenter från Örebro universitet

Cambrex har goda erfarenheter av att anställa studenter som har läst Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik vid Örebro universitet.

– Vi ser att många nyexaminerade som kommit från kemiprogrammet i Örebro har goda förkunskaper och förståelse inom analytisk kemi – det vår vardag till största delen består av.

Vad är det för kunskap som studenterna får under utbildningen som ni behöver?

– Förståelse och kunskap i kromatografi, NMR och IR är viktiga delar i vår verksamhet. Erfarenhet av att vara på labb är också värdefullt, säger Emma Nemez.

Stora möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll

Som nyanställd på Cambrex Karlskoga får man titeln analytisk kemist. De flesta brukar börja på någon av avdelningarna för kvalitetskontroll, antingen QC Analys eller QC Driftlabb. Jobbet går ut på att analysera råvaror och prover med olika analystekniker för att säkra kvaliteten på produkter som ska ut till kunder och i slutändan säkerställa hög patientsäkerhet.

– Målet på vår avdelning är att alla ska kunna allt, vilket gör att man hela tiden har områden att utvecklas inom. Vi hanterar många olika analystekniker; HPLC, GC, NMR, IR, LC-MS, GC-MS, titrering, spektrofotometer och våtkemiska metoder. I och med att vi har så många olika analystekniker blir arbetet väldigt varierande och roligt, säger Emma Nemez.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Cambrex