”Som arbetsterapeut gör du verkligen skillnad för patienten”

Gabriel Walter i sjukhuskläder på sitt jobb.

Som arbetsterapeut har du väldigt många karriärmöjligheter, enligt Gabriel Walter.

Att jobba som arbetsterapeut är kreativt och meningsfullt – och det är lätt att få jobb.
– Du får så mycket glädje tillbaka, säger Gabriel Walter som gick Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet.

Efter utbildningen till arbetsterapeut vid Örebro universitet fick Gabriel Walter jobb inom slutenvården på Länssjukhuset hemma i Kalmar. Han har också jobbat med rehabilitering inom primärvården och inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Idag är han biträdande avdelningschef på ortopedkliniken och använder sina erfarenheter från arbetsterapin i ett nytt sammanhang.

Hur kom det sig att du ville bli arbetsterapeut?

– Jag ville jobba med människor, gärna inom sjukvården, men var mer intresserad av rehabilitering än av medicinska frågor. Jag lockades av få jobba fritt och kreativt med att hitta lösningar som hjälper människor i deras vardag.

Hur var det att läsa till arbetsterapeut vid Örebro universitet?

– Första halvåret var det lite förvirrande, men när jag väl hade knäckt koden och kommit in i det akademiska blev det jätteroligt. När jag jämför med kollegor som studerat vid andra lärosäten upplever jag att Örebro har en väldigt bra balans mellan praktiska moment och teori. Lärarna brinner för sina ämnen och föreläsningarna håller hög kvalitet. Jag hade också väldigt bra handledare när jag var ute på VFU. Jag fick en riktigt bra grund att stå på!

Vad är det viktigaste du lärde dig under utbildningen?

– Det som jag har haft mest nytta av är förmågan att lösa problem. När jag kör fast vet jag hur jag ska göra och var jag ska leta för att komma vidare och hitta en lösning i en evidensbaserad värld. Det ger en enorm trygghet i yrkesrollen. Sen fick jag så klart med mig massor av värdefull kunskap och även vänner för livet.

Hur ser arbetsmarknaden ut för arbetsterapeuter?

– Väldigt bra, du kommer att få jobb! De flesta arbetsterapeuter finns inom sjukvården, antingen i en kommun eller region. Men du kan också jobba statligt, till exempel på myndigheter som Trafikverket, Försäkringskassan och arbetsförmedlingen eller för ett privat företag inom hjälpmedelssektorn. Yrket är brett och ger väldigt många möjligheter – och får också en bra grund att stå på om du vill jobba med ledarskap.

Vad är det bästa med att jobba som arbetsterapeut?

– Jag uppskattar kreativiteten och att det arbete man gör verkligen gör skillnad för patienten. Du får så mycket glädje tillbaka. Att till exempel kunna hjälpa en ung person som mår dåligt att klara av skolan igen genom nya rutiner och små hjälpmedel, det är fantastiskt. Att sätta konkreta mål och lyckas nå dem – den energin kan man leva länge på.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Privat